13
05 2016
1200

În Moldova va funcţiona un nou sistem de pensionare

Elaborarea reformei sistemului de pensii și implementarea acesteia, începând cu 1 ianuarie 2017, a fost subiectul ședinței de lucru la care au participat instituțiile de resort. Participanții la ședință s-au expus asupra situației actuale din sistemul de pensii, riscurile existente, precum și necesității consolidării eforturilor pentru accelerarea procesului de reformă. Ministrul, Stela Grigoraș a declarat că implementarea cu succes a reformei sistemului de pensii se poate realiza doar printr-o conlucrare sistematică cu instituțiile responsabile, partenerii sociali și organizațiile internaționale. Reieșind din necesitatea stringentă de a îmbunătăți atât cadrul legal, cât și mecanismele de implementare a reformei sistemului de pensii, venim cu o viziune strategică care prevede promovarea unor politici eficiente și informarea publicului larg privind costurile, dar și beneficile acestei reforme a accentuat, Stela Grigoraș. În context, Pavel Filip a menționat că sistemul de pensii trebuie să devină unul durabil, echitabil şi sustenabil, care să asigure un trai decent tuturor categoriilor de beneficiari, optând, totodată, și pentru o abordare complexă, cu luarea în calcul a dinamicii demografice și a posibilelor riscuri. Vreau să creăm împreună un nucleu al tuturor părților interesate – instituții publice, mediu de afaceri, donatori, care să genereze o viziune unică de reformă, bazată pe cel mai bun model de sistem de pensionare. Îmi doresc foarte mult să reușim implementarea acestei reforme începând cu 1 ianuarie 2017, oricât de mare ar fi rezistența cu care ne vom confrunta, a afirmat Premierul. La final, s-a decis crearea unui grup de lucru, care să se întrunească periodic și să prezinte Guvernului o viziune unică de reformă, bazată pe cele mai bune practici internaționale și tinând cont de realitățile și necesitățile existente.via | www.mmpsf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.