16
03 2016
970

În susținerea tinerilor antreprenori

Termenul-limită de întârziere a plăților la scadență din partea beneficiarilor împrumuturilor, acordate în cadrul Programului național de abilitare a tinerilor(PNAET) urmează a fi majorat de la 5 zile la 30 de zile, potrivit unei modificări propuse de Ministerul Economiei în decizia Guvernului ”Cu privire la PNAET din 3 iunie 2008”. PNAET este destinat susținerii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, conduse de tineri antreprenori cu vârsta între 18-35 de ani. Prin componenta 1 a Programului tinerii se pot instrui în domeniul afacerilor. Iar prin componenta II a PMAET, ei pot obține finanțare pentru proiecte investiționale ți contracte de leasing, prin acordarea de împrumuturi comerciale rambursabile, cu porțiune de grant. Potrivit condițiilor PNAET, împrumutul poate fi acordat în valoare maximă de 300mii lei, termenul maximal al împrumutului fiind de 5 ani. Din suma finanțării, care include 60 la suta suma împrumutului cu dobânda, iar 40 la suta suma grantului fără dobândă, beneficiarul rambursează băncii comerciale intermediare participante la Program suma împrumutului conform contractului de credit și graficului de rambursare, ținând cont de fluxul de mijloace bănești ale beneficiarului, generat de afacere. La rambursarea fără întârzieri a sumei principale a împrumutului, suma grantului de 40 la sută a acestuia este valorificată și se exclude din evidență. Însă dacă beneficiarul întârzie plățile la termen cu mai mult de 5 zile lucrătoare, acesta pierde dreptul la valorificarea porțiunii de grant și grantul, conform condițiilor Programului devine împrumut rambursabil cu dobândă. Situația nefavorabilă,creată pe piața monetară, dar pentru a diminuă îndatorările tinerilor antreprenori participanți la PNAET a determinat Ministerul Economiei să propună majorarea termenului - limită de întârziere la plăți până la 30 de zile, Anume, după expirarea acestui termen, beneficiarii își vor pierde dreptul la grant în caz de întârzieri de plăți la scadență. Modificarea termenului urmează să fie aprobată de Guvern, iar acțiunea acestei modificări se propune să fie aplicată, cu începere de la 1 ianuarie 2016. Contactată pentru un scurt comentariu, directorul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) Iulia Iabanji a spus că această modificare va contribui la încurajarea și capitalizarea afacerilor tinerilor antreprenori, participanți la PNAET. Iabanji a specificat că anual în cadrul PNAET, implementarea căruia a debutat în 2008, sunt inițiați în domeniul afacerilor circa 350-400 de tineri, iar circa 120 de proiecte propuse de tineri obțin finanțare prin acest Program. Totodată, directorul ODIMM a menționat că tinerii antreprenori sunt susținuți și prin alte proiecte, implementate de ODIMM. De exemplu, o bună parte din participanții la cunoscutul proiect de atragere a remitențelor în economia națională PARE 1+1 sunt persoane tinere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.