21
01 2016
1397

Încasarea amenzii la locul constatării contravenției ar putea fi simplificată

Chitanța de încasare a amenzii la locul constatării contravenției ar putea fi inclusă în Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special – potrivit modificărilor și completărilor în unele hotărîri anterioare ale Guvernului, propuse de Departamentul Poliției de Frontieră din subordinea MAI. Evidența acestei chitanțe se va face în conformitate cu Instrucțiunea privind eliberarea, păstrarea și utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată de executiv în 17 martie 1998 întru executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova din 23 decembrie 1997. Totodată, activitatea de încasare a amenzilor la locul constatării contravenției, potrivit modificărilor și completărilor, ar urma să fie inclusă în lista genurilor de activitate, specificul cărora permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea mașinilor de casă și control. Proiectul modificărilor și completărilor va contribui la crearea bazei juridice pentru încasarea amenzii la locul constatării contravenției de către agenții constatatori cu drept de examinare. În cazul aprobării acestora, vor fi create oportunități mai vaste privind respectarea dreptului persoanei, în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, de a achita amenda contravențională. Conform art. 446 alin. 1 lit. a) din Codul contravențional, persoanele, care recunosc vinovăția de săvîrșire a contravenției, pot plăti penalitatea pe loc. Dacă străinii vor fi trași la răspundere contravențională sub formă de amendă, se va micșora numărul deciziilor neexecutate a agenților constatatori privind aplicarea acestor sancțiuni. Doar în cazul lipsei de competență teritorială stabilită în art. 30 al Codului de executare, executorii judecătorești restituie deciziile neexecutate agenților constatatori. Departamentul Poliției de Frontieră speră că implementarea modificărilor și completărilor va permite în mod simplificat încasarea amenzilor la locul constatării contravenției, cu respectarea dreptului persoanei, ce a comis o contravenție. Vor spori și veniturile la bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.