03
03 2014
1633

Încasările acumulate la bugetul de stat în creştere cu 12,9%

Veniturile la bugetul de stat pe toate componentele în luna ianuarie au constituit 1361,8 mil. lei. Comparativ cu aceiaşi perioadă a anului 2013, s-a înregistrat o creştere a veniturilor de 155,8 mil. lei sau cu 12,9 la sută. Din suma totală a veniturilor bugetului de stat, la componenta de bază au fost acumulate încasări de 1224,8 mil. lei, cu 12,4% mai mult decît în anul 2013. Comparativ cu perioada similară a anului 2013, veniturile acumulate din mijloacele speciale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat au înregistrat o creştere de 31,7 mil. lei, constituind 77,6 mil. lei. Partea de cheltuieli a bugetului de stat pe toate componentele, în prima lună a anului 2014, s-a realizat în sumă totală de 1757,8 mil. lei, comparativ cu perioada respectivă a anului 2013 cheltuielile s-au majorat cu 29,3 la sută. Executarea bugetului de stat în ianuarie 2014 s-a soldat cu un deficit în sumă de 396,0 mil. lei. Sursele de finanţare a deficitului au fost:
  • încasări de la valorile mobiliare de stat;
  • împrumuturi debursate din surse externe;
  • mijloace din vânzarea şi privatizarea patrimoniului public;
  • modificarea soldurilor şi alte surse.
Raport privind executarea bugetului public national în ianuarie 2014

via www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.