28
10 2015
837

INCE confirmă înrăutățirea situației economice

Numărul întreprinderilor înregistrate la Camera Înregistrării de Stat în prima jumătate a anului curent a marcat o diminuare comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014, constituind 95,5%. Astfel, în perioada respectivă au fost trecute în Registrul de Stat 3084 întreprinderi noi. Totodată, numărul întreprinderilor radiate a crescut cu 17,4 %. În trimestrul doi, față de trimestrul I al anului în curs, indicatorii nominalizați s-au accentuat, precum relevă publicația ”Tendințe în economia Moldovei”, lansată marți de Institutul Național de Cercetări Economice al AȘ a RM. Publicația analizează evoluțiile economiei Moldovei în trimestrul II, 2015. Unul dintre autorii publicației Victoria Fală a evidențiat și alte tendințe negative, care s-au prefigurat în ultimul timp în evoluția mediului de afaceri. Acestea sunt determinate de criza regională, în special de criza care a afectat unele țări partenere comerciale importante ale RM din spațiu estic, precum și de criza locală, generată de instabilitatea politică și lipsa unor rezultate vizibile ale reformelor economice, reformei în justiție și altor reforme, inițiate în Moldova. Printre acestea ea a evidențiat reducerea numărului de salariați cu 1,1% la întreprinderile mici și mijlocii, atestîndu-se o majorare nesemnificativă de 0,4% a numărului de angajați doar la întreprinderile mari. Scade nivelul vînzărilor, dar și a profitului pînă la impozitare a tuturor întreprinderilor, inclusiv întreprinderilor mici și mijlocii. Se păstrează, în general, constant, și tendința de reducere a contribuției întreprinderilor mici și mijlocii în PIB, deși de la un an la altul această pondere diferă. Numărul întreprinderilor care stau la evidența Biroului Național de Statistică constituia, la finele anului 2014, 53,7 mii de agenți economici. Acest indicator reprezintă circa 32% din toate întreprinderile înregistrate la Camera Înregistrării de Stat (169,4 mii de persoane juridice și întreprinzători individuali). Înrăutățirea situației, în care activează mediul de afaceri, inclusiv prin creșterea dobînzilor la creditele bancare, precum și alți factori – devalizarea celor trei bănci și, pe acest fundal, decizia de lichidare a acestora, deprecierea monedei naționale, reducerea cu o treime a rezervelor valutare ale statului, suspendarea finanțării externe – sunt presiunile evidențiate de experții INCE, care au redus șansele Moldovei de a înregistra o creștere economică în acest an. INCE prognoza la început de an și un scenariu pozitiv, conform căruia Moldova ar fi putut obține o creștere economică de 0,6-0,7% în acest an, în pofida consecințelor crizei din Federația Rusă și Ucraina. Însă aprofundarea problemelor locale, și, în primul rînd, lipsa reformelor, au fost cauzele ce i-au determinat pe experți să revadă pronosticul anterior. Astfel, INCE prognozează o scădere a PIB în 2015 cu – 2%. Totodată, experții INCE sunt de părere, că ar fi un scenariu frumos, dar prea optimist ca relansarea economică să se producă în 2016. Ministerul Economiei prognozează pentru 2016 o creștere economică de 1,5%. Prognoza Băncii Mondiale de creștere economică pentru 2016 este de 0,5%. Pentru anul curent, atît Ministerul Economiei, cît și instituțiile financiare internaționale prognozează o scădere a PIB Republicii Moldova cu 2%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.