10
02 2021
773

Închiderea exercițiului financiar-contabil anual de către entitățile bugetare

Între 15 februarie și 3 martie 2021 autoritățile publice centrale și direcțiile finanțe ale unităților administrativ-teritoriale urmează să prezinte rapoartele financiare pentru anul 2020, termenii fiind stabiliți în Anexele 1 și 2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 168 cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2020 din 23 decembrie 2020.
 
În articolul „Întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare ale autorităților și instituțiilor bugetare pentru anul 2020: aspecte practice” care este publicat în ediția din februarie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” Elena Taban se referă la cele mai importante aspecte și particularități de raportare financiară a entităților bugetare pentru anul 2020, care țin de:
 

– responsabilitatea, componența, termenele de prezentare și cerințele de întocmire a rapoartelor financiare și a informațiilor obligatorii suplimentare;

– etapele și modul de efectuare a lucrărilor de pregătire a informațiilor necesare pentru întocmirea rapoartelor și informațiilor financiare anuale;

– particularități și cerințe specifice de întocmire a formularelor rapoartelor financiare pentru anul 2020 și interconexiunea indicatorilor dinte bilanțul contabil (Forma FD-41) și alte rapoarte și informații;

– modul de întocmire și cerințe față de întocmirea raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare;

– înregistrarea operațiunilor de închidere a rezultatelor financiare anuale (reformarea bilanțului) și de consolidare a rapoartelor financiare.

 

Articolul este un suport în activitatea persoanelor responsabile din cadrul entităților publice în procesul de întocmire și prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2020, autorul oferind detalii asupra fiecăruia dintre aspectele menționate supra.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.