03
09 2014
1361

Indemnizaţie pentru creşterea copilului pentru familiile militarilor prin contract

În urma modificărilor operate în legislaţie, familiile militarilor prin contract beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, care se plăteşte la locul de serviciu al militarului prin contract, din mijloacele bugetului de stat. Anterior, militarii prin contract beneficiau de dreptul la indemnizaţie pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani, ca persoane neasigurate, care se acorda prin intermediul organelor de asigurări sociale. Dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani este prevăzut în articolul 14 din Legea nr. 162-XV din 22.07.2005 cu privire la statutul militarilor, care a fost modificat prin Legea nr. 93 din 29.05.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial nr. 174-177 din 04.07.2014. Militarii prin contract, care au copii născuţi pînă la data de 04.07.2014 (data publicării modificărilor) şi au dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, urmează să solicite de la Casa Teritorială de Asigurări Sociale certificatul privind acordarea/neacordarea indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani, care se prezintă la locul de serviciu, împreună cu documentele necesare. Baza de calcul şi cuantumul indemnizaţiilor acordate pentru perioada aflării în concediul pentru îngrijirea copilului se stabilesc în modul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, similar persoanelor asigurate. Casele Teritoriale de Asigurări Sociale, în temeiul Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15.11.2002 vor stabili în continuare mamelor - militari prin contract indemnizaţia unică la naşterea copilului.

via www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.