24
09 2015
1356

Industria automotivă, textilă și IT – sectoare prioritare pentru atragerea investițiilor străine directe

Ministerul Economiei a organizat dezbateri publice pe marginea proiectului Strategiei Naţionale de Atragere a Investiţiilor pentru Dezvoltarea Exportului 2016-2020. La eveniment a participat viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu, reprezentanți ai Centrului Analitic Independent Expert-Grup, ai Băncii Mondiale și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), dar și ai instituțiilor guvernamentale, MIEPO, ODIMM, CCI ș.a. În cadrul evenimentului, participanții și-au expus opiniile privind viziunea noii Strategii, problemele existente, recomandările Băncii Mondiale. Totodată, reprezentanții OCDE au prezentat practicile internaționale în domeniul politicilor de atragere a investiţiilor şi dezvoltare a exportului. Potrivit proiectului, noua strategie vine să asigure o dezvoltare conceptuală în raport cu prevederile precedentei Strategii privind Atragerea Investițiilor și Promovarea Exporturilor pentru 2006-2015, care menționa numai tangențial legătura dintre investițiile străine directe și exporturi. Obiectivele principale ale precedentei strategii se axau pe sporirea volumului investițiilor la nivel național, reducerea dezechilibrelor structurale și regionale care afectau dezvoltarea Republicii Moldova, asigurarea unui balanțe de plăți pozitive prin intensificarea exportului și maximizarea direcționării resurselor financiare locale (inclusiv, a remitențelor) către investiții. Actualul proiect de Strategie, însă, se axează pe atragerea investițiilor străine directe în sectoarele economiei orientate spre export și vine să faciliteze implementarea angajamentelor asumate de Guvern în cadrul Acordului de Asociere cu UE. Totodată, noua Strategie atrage o atenție specială investițiilor locale, îmbunătățiri climatului de afaceri, dezvoltării și integrării internaționale a IMM-urilor moldovenești. În acest context, IMM-urile ar putea deveni subcontractanți (prestatori de materii prime, părți-componente, servicii de logistică/instruire/catering etc.) ai întreprinderilor mari (inclusiv, a acelor care beneficiază de investiții străine directe) și ar putea și să exporte. Principalii factori de producție și active oferite de Republica Moldova investitorilor străini, stipulate în proiect sunt forța de muncă, facilitățile industriale și costurile utilităților publice, stimulente fiscale, infrastructura și logistica de transport ș.a. În viziunea autorilor, principalele sectoare cu potențial pentru export și atragere a investițiilor străine directe vor fi industriile prelucrătoare și serviciile. Printre acestea sunt industria textilă, automotivă, serviciile de consultanță și IT. La sesiunea de dezbateri au fost expuse comentarii cu privire la proiect. Acestea au vizat, în special, asigurarea mecanismelor de protecție a investitorilor, consolidarea instituțiilor cu atribuții de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor, ameliorarea climatului de afaceri prin eliminarea constrângerilor administrative și legislative, asigurarea unei forțe de muncă competitive etc. După discuțiile publice, opiniile și propunerile înaintate pe marginea proiectului prezentat vor fi analizate și incluse în document. Strategia își propune ca, începând cu anul 2020, Moldova să atragă investiții străine directe în volum de circa 600 milioane USD pe anși o creștere a exportului până la 33%.

via | mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.