15
07 2015
1041

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în semestrul I al anului 2015

În semestrul I al anului 2015, totalul veniturilor realizate a însumat 6944,3 mil lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 101,9% a planului stabilit în sumă de 6814,6 mil lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 4430,0 mil lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a planului la nivel de 103,0%. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2014, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în 6 luni ale anului 2015 a înregistrat o creştere cu 546,8 mil lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2511,6 mil lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, dintre care:
  • 1038,4 mil lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 605,0 mil lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale.
  • 849,0 mil lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 2,7 mil lei. În semestrul I al anului curent, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 6647,4 mil lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 99,4%. Cheltuielile în 6 luni ale anului curent faţă de cheltuielile din perioada analizată a anului precedent au fost mai mari cu 859,6 mil lei. Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În semestrul I al anului 2015, veniturile au depăşit cheltuielile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 296,9 mil lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 iulie 2015 a constituit 385,1 mil lei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.