17
08 2015
990

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru perioada de 7 luni ale anului 2015

În perioada de 7 luni ale anului 2015, totalul veniturilor realizate constituie suma de 8058,1 mil lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 102,5% a planului stabilit în sumă de 7862,8 mil lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 5266,6 mil lei, ce reprezintă un grad de realizare a planului la nivel de 104,1%. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2014, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada de 7 luni ale anului 2015 a înregistrat o creştere cu 666,7 mil lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2788,4 mil lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, din care:
  • 1222,5 mil lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 697,8 mil lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale.
  • 849,0 mil lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 3,1 mil lei. În perioada de 7 luni ale anului curent, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 7812,9 mil. lei, ce reprezintă un grad de realizare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 99,4%. Cheltuielile în 7 luni ale anului curent faţă de cheltuielile din perioada analizată a anului precedent au fost mai mari cu 1035,6 mil lei. Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În perioada de 7 luni ale anului 2015, veniturile au depăşit cheltuielile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 245,2 mil lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 august 2015 a constituit 333,4 mil lei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.