16
04 2020
2151

Înregistrarea șomerilor se efectuează doar la distanță

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) informează că, pentru înregistrarea cu statut de șomer, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să expedieze actele necesare la adresele de e-mail ale subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își au domiciliul sau reședința (conform actelor de identitate). Pentru minimizarea riscului răspândirii infecției cu noul coronavirus (COVID-19), accesul la sediile subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă este restricționat! Astfel, persoanele care solicită înregistrarea în calitate de șomer urmează să expedieze:
  • cererea de solicitare a statutului de șomer și declarația pe propria răspundere;
  • copia buletinului de identitate sau permisului de ședere, după caz, cu termenul valabil;
  • copia actelor care confirmă studiile și/sau calificarea obținută,
  • copia ordinului (dispoziției) de eliberare de la ultimul loc de muncă (dacă au activat în ultimii doi ani).
Totodată, ANOFM reamintește că, pentru înregistrarea cu statut de șomer, persoanele trebuie să întrunească cumulativ condițiile prevăzute la art.20 din Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj și anume:
  • au vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau la o altă categorie de pensie conform legislației în vigoare, cu excepția cazului în care persoana exercită dreptul la pensie de urmaș și la pensie de dizabilitate și i se recomandă încadrarea în câmpul muncii în baza programului individual de reabilitare şi incluziune socială;
  • sunt apte pentru prestarea unei munci;
  • nu au loc de muncă;
  • nu studiază la o formă de învățământ cu frecvență;
  • caută activ un loc de muncă atât individual, cât și prin intermediul subdiviziunii teritoriale
  • sunt disponibile să înceapă activitatea de muncă.
Pentru mai multe informații puteți contacta telefonic subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sau Centrul de apel al ANOFM la numărul de telefon 0 8000 1000, de luni până vineri, orele 07:30-16:00. Adresele de e-mail și numerele de telefoane ale subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.