18
12 2014
1357

Instruirea funcţionarilor publici în domeniul managementului financiar şi control continuă

Activitatea de instruire sub genericul “Managementul riscurilor. Descrierea proceselor”, a fost desfăşurată în cadrul Ministerului Finanţelor în perioada 15-17 decembrie curent, pentru funcţionarii publici de conducere din cadrul Ministerului Finanţelor, condusă de experţii Ministerului Finanţelor din Olanda, Jan van Tuinen, Academia Naţională de Finanţe şi Economie şi Manfred van Kesteren, Serviciul Central de Audit. Cursul de instruire a avut drept scop dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor angajaţilor Ministerului Finanţelor întru înţelegerea conceptului de control financiar public inter, cunoaşterea şi aplicarea în practică a cadrului normativ naţional relevant, a metodelor şi instrumentelor de lucru elaborate în domeniul managementului riscurilor şi descrierii proceselor operaţionale de bază. Subiectele tematice expuse s-au referit la cadrul normativ de reglementare a managementului riscurilor şi descrierea proceselor şi aplicarea în practică a prevederilor acestuia, particularităţi practice şi organizatorice privind managementul riscurilor şi descrierea proceselor, monitorizarea şi raportarea riscurilor, identificarea proceselor de bază şi metode de descriere. Notă: Management financiar şi control reprezintă un sistem implementat şi realizat de persoanele responsabile de guvernare, administrare şi alt personal în conformitate cu cadrul normativ şi reglementările interne, pentru a oferi o asigurare rezonabilă că fondurile publice sînt utilizate de către entitatea publică în mod legal, etic, transparent, economic, eficient şi eficace.

via mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.