14
08 2017
630

Internetul va veni şi în localităţile cu primării din „zonele albe”

Ministerul Economiei şi Infrastructurii propune pentru consultări publice proiectul Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2017-2020, elaborat în baza Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale ,,Moldova Digitală 2020” din 31 octombrie 2013 şi altor documente de politici în domeniu. Obiectivul general al Programului constă în dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă de generaţie nouă şi asigurarea disponibilităţii accesului la aceste reţele în toate localităţile ţării. Importanţa strategică a accesului în bandă largă se datorează capacităţii sale de a accelera contribuţia tehnologiilor informației și comunicațiilor la creştere şi inovare în toate sectoarele economiei, precum şi la coeziune socială şi teritorială. Proiectul Programului preconizează măsuri politice şi administrative, ce ar stimula dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii electronice de generaţie nouă de mare viteză şi de penetrare a serviciilor de acces în bandă largă în Republica Moldova, până la nivelul ţărilor Uniunii Europene. Realizarea cu succes a Programului va asigura către anul 2020 în toate localităţile cu primării, posibilitatea de conectare a utilizatorilor la reţelele în bandă largă cu viteza de cel puţin 30 Mbps şi va spori până la 60% (în ansamblu pe ţară) rata gospodăriilor cu acces la Internet în bandă largă la puncte fixe. Principalele beneficii anticipate pe termen lung prin punerea în aplicare a acţiunilor stipulate în Program sunt: reducerea decalajului social, economic şi cultural între zona rurală şi cea urbană, participarea activă a cetăţenilor în procesele economice, sociale şi democratice, creşterea eficienţei administraţiei publice şi facilitarea interacţiunilor dintre guvern şi cetăţeni sau companii. Iar prin dezvoltarea afacerilor e-business se va obține reducerea costurilor şi creşterea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv celor situate în raioanele țării, adică activitatea regională de afaceri, prin capacitatea de a accesa o bază mai mare de clienţi. Se așteaptă sporirea productivitatea muncii. Printre principalele prevederi ale proiectului Programul sectorial se înscrie instalarea punctelor de prezenţă a fibrei optice în toate localităţile cu primării; modernizarea reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă, astfel încât în localităţile cu puncte de prezenţă a fibrei optice, conexiunea utilizatorului final să asigure viteza de transmisiune a datelor de cel puţin 30 Mbps. Pentru realizarea obiectivelor Programului vor fi întreprinse mai multe acţiuni în vederea creării reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă şi punctelor de prezenţă a reţelei de fibră optică în toate localităţile cu primării, în care nu există aceste reţele. Mecanismele posibile de realizare ar putea fi stabilirea unor parteneriate public-private, acordarea ajutorului de stat furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Vor fi create condiţii necesare pentru modernizarea reţelelor existente de televiziune prin cablu de către furnizorii interesaţi, precum şi pentru continuarea procesului de migrare de la tehnologiile utilizate în prezent, la tehnologiile FTTx. Urmează să fie realizată transpunerea în cadrul naţional de reglementare a prevederilor Recomandările Comisiei Europene 2010/572/UE din 20 septembrie 2010 privind accesul reglementat la reţelele de acces de nouă generaţie (Next Generation Access Networks – NGA) care va permite consolidarea certitudinii juridice şi promovarea investiţiilor, a concurenţei şi inovării pe piaţa serviciilor de bandă largă, în mod particular în tranziţia la reţelele de acces de nouă generaţie (NGA). Programul prevede acţiuni menite să asigure accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructuri asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice, precum şi a infrastructurii fizice (drumuri, căi ferate, reţele electrice, canalizări, reţele de termoficare, apeduct) pentru construirea/instalarea reţelelor de comunicaţii electronice. În aceste scopuri urmează să fie realizată transpunerea în legislaţia naţională a Directivelor UE privind obligaţiile consecvente de nediscriminare şi metode coerente de calcul al costurilor pentru promovarea concurenţei şi optimizarea mediului de investiţii în bandă largă. Aceste acţiuni vor contribui la reducerea costurilor şi termenelor de dare în exploatare a reţelelor de acces în bandă largă. În Planul de acţiuni privind realizarea Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2017-2020 sunt preconizate un şir de instrumente şi mecanisme, ce vor permite implementarea şi realizarea acestuia. Pentru instalarea punctelor de prezenţă a fibrei optice în toate localităţile cu primării şi crearea reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă NGA, cu viteze de transfer a datelor de cel puţin 30 Mbps Ministerul Economiei și Infrastructurii consideră oportună alocarea unor resurse financiare în bugetul de stat. În special, este necesară intervenţia statului pentru a sprijini investiţiile în domeniul comunicaţiilor în bandă largă localităţile stabilite ca ,,zone albe” - zone în care nu există sau este improbabil să se dezvolte o infrastructură în bandă largă în viitorul apropiat. Finanţarea acţiunii respective poate fi efectuată prin implementarea proiectelor de ajutor de stat. Crearea cadrului normativ necesar implementării prevederilor Legii din 15 iunie 2016 cu privire la ajutorul de stat, şi în particular, aprobarea prin Hotărârea Consiliului Concurenţei din 08 septembrie 2016 a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru dezvoltarea rapidă a reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă a creat premize favorabile pentru intervenţia autorităţilor publice în susţinerea dezvoltării infrastructurilor de bandă largă de generaţie nouă, accesibile ca preţ. Vor fi create mai multe posibilități de angajare pentru tineri, de atragere a investiţiilor străine. Au fost identificate 43 de localităţi cu primării în care se prevede instalarea punctelor de prezenţă a fibrei optice şi crearea reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă NGA. Costul estimativ pentru realizarea proiectului într-o localitate se estimează la circa 1,05 mil. lei. Suma totală a investiţiilor necesare pentru instalarea punctelor de prezenţă a fibrei optice şi crearea reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă NGA în 43 localităţi cu primării, stabilite ca ,,zone albe”, se estimează la circa 45,15 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.