25
03 2017
1171

Invitație la al III Congres Național al contabililor

Asociaţia Obştească a Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova AO „EcoFin-Consult”, Reprezentant Naţional al Republicii Moldova în Organizaţia Europeană pentru Calitate (EOQ) şi membru cu drepturi depline al acesteia. Vă invită la cel de-al treilea Congres Național al Contabililor din Republica Moldova, cu participare internațională, acreditat științific, consacrat aniversării a șapte ani de la instituirea sărbătorii naționale “Ziua Profesională a Contabilului”, cu genericul: „CONSOLIDAREA PROFESIEI CONTABILE ÎN PROCESUL INTEGRĂRII EUROPENE”, care se va desfășura la 04 aprilie 2017, începând cu orele 10:30, în incinta Palatului Republicii din mun. Chișinău, str. Maria Cebotari,16. Menirea acestui congres vizează dorința de așezare pe baze sigure a prestigiului profesiei contabile în Republica Moldova. Participarea fiecăruia dintre Dumneavoastră, precum și prezența la congres a unor personalități de prim rang din țară și din străinătate, vor contribui la elaborarea strategiilor viitoare în acest domeniu. Cel de-al treilea Congres Național al Contabililor din Republica Moldova va întruni circa 1000 de participanți: reprezentanți ai conducerii de vârf a țării, ai instituțiilor financiare internaționale, deputați, miniștri, șefi de departamente guvernamentale, reprezentanți ai Consiliilor municipale și raionale, contabili și auditori practicieni din Republica Moldova, funcționari fiscali, membri ai asociațiilor profesioniste existente, cadre didactice și savanți din domeniile respective, oaspeți de onoare din alte țări. Congresul este structurat în 4 sesiuni, cu următorul program orientativ tematic: Sesiunea plenară:
 1. Profesia contabilă în interesul tuturor părților interesate: instituțiile guvernamentale, business, contabili
 2. Implementarea noilor standarde de contabilitate și directivelor europene în domeniu – proces în armonizarea contabilă internațională: rezultate, probleme, soluții
 3. Studiu referitor la statutul contabilului în spațiul european și în afara acestuia
Sesiunea I: Contabilitatea și interesul public
 1. Implicarea profesiei contabile în dezvoltarea calității raportărilor financiare
 2. Rolul și însemnătatea contabilității în asigurarea perspectivelor de dezvoltare economică, prin prisma controlului financiar
 3. Contabilitatea în instituțiile publice, valențele ei strategice
Sesiunea II: Performanța businessul și profesia contabilă
 1. Contabilitatea managerială – rolul acesteia în dezvoltarea afacerii
 2. Analiza și evaluarea riscurilor activității antreprenoriale în mediul economic din Republica Moldova
 3. Guvernanța corporativă și profesia contabilă
Sesiunea III: Contabilii și profesia contabilă – provocări actuale
 1. Rolul educației contabile în asigurarea binelui public
 2. Aspecte fiscale ce țin de aplicarea noilor standarde de contabilitate
 3. Particularități de auditare a situațiilor financiare reieșind din noile prevederi ale Standardelor Internaționale de Audit (SIA) și noile standarde de contabilitate (SNC și IFRS).
Ţinând cont de amploarea și importanţa acestui eveniment, actualitatea temelor abordate, am fi onoraţi de prezența și participarea Dumneavoastră, la cel de-al treilea Congres Naţional al Contabililor din Republica Moldova, cu genericul „Consolidarea profesiei contabile în procesul integrării europene”. Pentru informaţii şi detalii, Vă rugăm să ne contactaţi la tel. (022) 273394, fax 541940, mob. 069594196, persoana responsabilă – Angela Curcudel. Înregistrarea prealabilă a participanților la Congres se efectuează la adresa de email: aoecofinconsult@gmail.com.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.