Știri

Ion Prisăcaru: În serviciul contribuabilului

Transformarea Serviciului Fiscal de Stat dintr-o instituție de control într-o instituție de prestare a serviciilor necesare contribuabilului și care l-ar stimula să-și onoreze obligațiile față de buget. Accentul pe conformarea voluntară a acestuia, nu pe sancționarea lui, pe reducerea costurilor de bani și de timp, aferente achitării impozitelor și taxelor. Sunt reperele ce au ghidat activitatea Serviciului Fiscal de Stat în anul 2014. Despre unele rezultate, despre căutări și speranțe pentru 2015 - în interviul cu șeful IFPS Ion Prisăcaru. Domnule Prisăcaru, ideea pe care o promovați d-voastră, cu multă perseverență, de cînd vă aflați în funcția de șef al IFPS, a fost conformarea voluntară a contribuabililor. Toți trebuie să conștientizeze necesitatea achitării la timp și în măsura cuvenită a impozitelor și taxelor. Doar aceasta poate fi calea, ce ar reduce discrepanța fiscală, adică diferența dintre veniturile existente și cele real colectate, care, precum susțin unii analiști, ar depăși cifra de 9 mlrd. lei. Ce s-a reușit în anul 2014, care se încheie? Ca să fiu sincer, inițial, cînd am venit, acum un an și șapte luni, credeam că lucrurile se vor schimba mai repede, lumea noastră însă se grăbește foarte încet, schimbările nu se dau chiar ușor. Dar sunt rezultate. De exemplu, acumulările la bugetul public național, parcă ar trebui să ne satisfacă, luînd în considerație situația în care s-a pomenit business-ul moldovenesc, companiile din Moldova. Mă refer la tensiunile cauzate de conflictul armat din Ucraina, la reducerea cererii față de exporturile noastre pe piețele externe atît estice, dar și vestice, căci nu toate economiile europene și-au revenit după criză, precum și la restricțiile, impuse de Federația Rusă la mai multe produse agroalimentare moldovenești. Totuși, în această situație, deloc ușoară, Serviciul Fiscal de Stat a realizat indicatorii stabiliți la acumularea veniturilor. Vom finaliza anul cu o creștere de aproximativ 1 la sută față de sarcina stabilită, luînd în considerație faptul că pentru 2014, comparativ cu anul precedent 2013, suma veniturilor preconizate a fost cu 16% mai mare. La bugetul de stat o să avem o depășire de 50 la sută față de 2013. Adică, circa 3,1 mlrd. lei va constitui creșterea, sau 40% din totalul veniturilor acumulate la BPN. Va fi asigurată realizarea indicatorilor de acumulare a veniturilor și la bugetele locale și la bugetul asigurărilor sociale de stat, unde, de asemenea, presupunem să avem o majorare față de anul precedent de circa 18 la sută față de 2013. Aceste depășiri se datorează faptului că agenții economici, contribuabilii au devenit mai disciplinați în ceea ce privește achitarea impozitelor și taxelor, urmare a eforturilor depuse de Serviciul Fiscal de Stat pe direcția conformării voluntare a contribuabililor. Este un lucru anevoios, solicită timp și răbdare. Dar practica altor țări a demonstrat că e o cale corectă. Și ne-am convins și noi, aici, pe exemple concrete. Ați putea să ne dați măcar unul? În acest sens, de un mare ajutor ne este Consiliul Național de Conformare, care include reprezentanți ai asociațiilor de business, societății civile, inclusiv oameni de cultură, artă, ai cultelor. Și întîlnirile membrilor Consiliului cu oamenii de afaceri din domeniile pe care noi le evidențiem, că fiind marcate de un risc sporit de evaziune, de obicei, sunt rezultative. E una cînd încearcă să-i convingă pe rău-platnici angajații fiscului despre necesitatea de a-și onora obligațiunile față de stat și cu totul alta, cînd o fac personalități notorii. Chiar la ultima ședință de pe 18 decembrie cu firmele din transportul de pasageri cunoscutul interpret și om de cultură Ștefan Petrache le explica celor prezenți că nu este normal, cînd salariul oficial plătit șoferilor este de 300-400 lei. Ponderea impozitelor în volumul de vînzări pe domeniu constituie o sutime dintr-un bănuț sau chiar mai mică. O asemenea discuție predispune la meditații profunde și schimbare de atitudine, precum s-a întîmplat și după alte întîlniri cu reprezentanți ai întreprinderilor din domeniul construcțiilor, transportului de mărfuri, din alimentația publică. Acestora le-au vorbit alți membri ai Consiliului. În domeniile acestea suma impozitelor a crescut, pe unele din ele cu 30-40%. Pe toate domeniile, de fapt, unde am estimat că riscul de evaziune fiscală e mare, avem creșteri ale sumelor impozitelor transferate, nivelul de conformare voluntară comparativ cu anul trecut a avansat. Aș putea parcă să fiu satisfăcut, ce mi-am propus, se realizează. Dar nu pot să fiu, atunci cînd estimăm decalajul fiscal (discrepanța fiscală), pe care nimeni, printre altele, în cadrul serviciului fiscal nu a încercat să-l calculeze. Noi însă am elaborat metodologia de calculare. Am pornit de la studierea practicii internaționale și, pentru prima dată, am calculat acest indicator pentru domeniul transportului de pasageri în municipiul Chișinău. Acesta constituie 45 la sută. Aproape jumătate din impozitele calculate pe domeniul respectiv nu se plătesc. Deocamdată, nu avem un instrument sau o formulă, care ne-ar permite să calculăm rapid acest decalaj pe toate domeniile, lucrăm la elaborarea acestuia, apelînd la tehnologiile informaționale, căci dacă s-o facem manual, ne-ar lua mult timp. Dar va fi foarte interesant să vedem cum evoluează lucrurile de la un an la altul, de ce în unele ramuri decalajul scade, iar în altele crește, care sunt factorii ce determină aceste evoluții. Sigur, că ar fi interesant să cunoaștem acest decalaj și la nivel de economie națională, dar la început ne-am propus să vedem, care este situația pe domenii. De ce nu apelați la specialiști pentru a elabora această metodologie, avem instituții științifice, cercetători, Academie de Științe? Venind în funcție am apelat la Academia de Științe , la universități, în primul rînd, la cele, finanțate de la buget, ca să elaboreze o metodologie și să calculeze decalajul fiscal. S-ar putea face chiar și o teză de doctorat. Ar fi o teză de doctorat utilă, dar nu din cele care stau pe rafturi și se prăfuiesc. Am solicitat, de asemenea, să ni se dea un instrument de calculare a riscurilor de evaziune fiscală. Nu ar fi un obiect de studiu pentru cercetători? Ce credeți, reacția a fost, lipsa totală de reacție. De ce ar avea nevoie Serviciul Fiscal de Stat pentru a deveni o instituție puternică în luptă cu evaziunea fiscală? În primul rînd, de susținerea societății civile. Societatea noastră e indiferentă. Cînd vede cetățeanul, că într-un magazin nu se eliberează bonul fiscal, de exemplu. Prin eliberarea bonului fiscal nimeresc în evidență niște taxe, care ar veni ulterior la buget. Sau cînd se depistează unele activități comerciale pe străzi, în locuri neautorizate și sar oamenii din jur și îi apără pe vînzători de angajații noștri. Dați-le pace, zic ei, că facă un ban. În acest sens, ne gîndim să lansăm un proiect, care ar implica societatea civilă, ar face, ca oamenii să nu fie indiferenți la cazurile de evaziune fiscală. Proiectul l-am numit simbolic „Prietenul contribuabilului”. O să vă dăm detalii mai multe la lansarea proiectului, care se va produce cît de curînd. Stabilirea unei relații normale de conlucrare cu contribuabilii , de asemenea ar fi un punct forte al fiscului. În sens de informare operativă despre noutățile ce intervin în legislația și procedurile de administrare fiscale, comunicarea cu plătitorii de impozite și taxe… Aveți dreptate. Dar comunicarea cu ei fără ai presa, fără ca inspectorul fiscal să vină la agentul economic, să-l întrerupă de la lucru, ca să folosească prilejul de informare operativă pentru a conveni și asupra altor lucruri, mai puțin curate…Contactul fizic al angajaților fiscului cu contribuabilii trebuie să fie redus, dacă e imposibil, ca acesta, în general, să fie exclus. Am lansat de vreo trei luni sistemul de diseminare a mesajelor. Prin intermediul acestui sistem oferim tuturor doritorilor posibilitatea să se aboneze pentru recepționarea informațiilor și noutăților fiscale prin e-mail. Fie că e vorba de schimbări în legislația fiscală, fie că e vorba de a le reaminti data prezentării unui raport sau termenele-limită de achitare a unei taxe, alte noutăți fiscale, care vizează contribuabilul. Meniul sistemului „Diseminare a mesajelor” este amplu, de exemplu, contabilii întreprinderilor ar putea să se aboneze la informația ce se referă la implementarea standardelor de contabilitate. Serviciile juridice - la fluxul de informații despre schimbările în legislație și în procedurile de administrare fiscală, conducătorii unităților – la alte informații relevante. Îmi pare rîu să constat, dar în mai bine de trei luni avem ceva mai mult de o mie de abonați. Aici e vorba tot de o indiferență, mulți dintre contribuabili nu doresc să cunoască lucrurile care îi privesc nemijlocit și manifestă interes doar atunci cînd nimeresc într-o situație neplăcută. Am elaborat un proiect de lege, o să-l promovăm, care prevede obligativitatea de abonare la sistemul „Diseminarea mesajelor”, atunci cînd agentul economic se înregistrează la Camera înregistrării de stat. Indiferență manifestă contribuabilii și față de seminarele de informare, care se organizează de către IFPS și, în special, de inspectoratele fiscale teritoriale - te uiți în sală lume puțină și aceleași fețe la toate seminarele. Greu se renunță la indiferență, la obișnuință, dar se renunță, sunt optimist în privința aceasta. Observăm după numărul solicitanților și ecourile la serviciile noastre, inclusiv electronice pe care le-am lansat și continuăm să le lansăm. Se bucură de popularitate procedura de eliberare a facturilor fiscale, fiecare contribuabil poate comanda numărul necesar de facturi doar la un click distanță. A fost implementat Contul curent al contribuabilului, care vine în sprijin celor ce vor să se conformeze și să cunoască situația curentă cu plata impozitelor și taxelor, cu restanțele. Contribuabilii primesc lunar prin intermediul poștei electronice Calendarul Fiscal și Buletinul informativ al actelor legislative. A fost revitalizat Centrul Unic de Apel al SFS, prin crearea liniei unificate de apel, pusă la dispoziția contribuabililor Declarația precompletată a persoanelor fizice a fost apreciată de foarte mulți contribuabili. Pe direcția acesta vom continua să lucrăm în 2015, numărul serviciilor propuse contribuabililor va crește. De ce atunci, contribuabilii, în special agenții economici, continuă să se plîngă la orice reuniune de afaceri, că sunt presați de controale, că sancțiunile sunt mari, iar atitudinea inspectorilor fiscali față de ei este una preconcepută? Nu putem vorbi de o atitudine la modul general. Sunt inspectori fiscali care își fac cinstit datoria profesională Sunt și contribuabili care doresc să plătească corect impozitele și taxele. Tot mai mulți, precum am afirmat. Dar nu pot fi schimbate lucrurile într-o zi. Nici Agenția Fiscală Suedeză cu care colaborăm nu a schimbat lucrurile într-o zi. Noi însă, beneficiind de practica suedeză, altor țări am putea să obținem schimbarea nu în 20 de ani, dar în trei. În ce privește controalele. Față de anul 2013 numărul lor a fost diminuat cu 20 la sută ,adică cu 11 mii pe toată republica. Cu alte cuvine, fiecare al cincilea control. Și aici, vă mai dau un detaliu interesant. Din acele controale efectuate doar 76 la sută au fost rezultative, restul au fost niște ieșiri, pur și simplu au fost deranjați agenții economici fără vreun rost. Aceasta înseamnă că noi am fi putut să diminuăm numărul de controale cu aproape 50 la sută și nu se întîmpla nimic. E o chestiune de mentalitate a angajaților noștri. Nu e caz să-i învinuim, dar chiar și unii șefi ai inspectoratelor fiscale teritoriale vin și raportează printre indicatorii de performanță majorarea controalelor. Ce-i de făcut, dacă a intrat în obișnuință să controleze. Chiar dacă am declarat, am promis să ne transformăm dintr-o instituție de control în una de prestare a serviciilor contribuabililor. Servicii diverse și calitative. Și tot un detaliu interesat. Numărul controalelor s-a redus cu 20 la sută. Totodată de 2,2 ori a crescut sumele calculate suplimentar la buget, urmare a controalelor efectuate. E vorba de 860 mil. lei față de 410 mil. lei în 2013. Apropo de servicii, în curs de elaborare, cred că în primăvara lui 2015 o să lansăm sistemul de management a cazurilor. Acesta va permite ca să fie efectuat controlul la agenții economici în baza datelor, deținute în sistemul informațional al fiscului. Toate etapele controlului vor fi automatizate, inclusiv calcularea riscurilor, care a determinat necesitatea. Tot automatizat va fi selectată și echipa de control, în baza unor anumite criterii prestabilite, nu fiecare inspector se duce să facă control unde vrea el. Nu omul, ci sistemul emite și decizia. Ca să fiu sincer, de profesie sunt programator și am lucrat vreo șase ani în acest domeniu. Ideea a fost a mea și rezultatul, cred eu, va fi unul bun, va schimba multe în relația fisc-contribuabil, spre binele ambelor părți. Se vorbește de mult despre necesitatea schimbării structurii sau statutului Serviciului Fiscal de Stat. Actuala nu corespunde unei instituții eficiente, aspect menționat și de experții străini, inclusiv cei de la FMI. Ce s-a făcut pentru realizarea acestei idei? Într-adevăr instituția nu are un statut bine stabilit. Legislația prevede că IFPS este persoană juridică cu drepturile și obligațiunile ei și cele 35 de inspectorate fiscale teritoriale, de asemenea sunt persoane juridice, cu buget aparte, ei selectează personalul. Este și firesc în asemenea situație ca abordările să difere de la un inspectorat la altul. Chiar și recomandările noastre, ale IFPS unele inspectorate teritoriale le iau și le implementează, iar altele nu prea, mă rog, nu poți face nimic, legislația prevede că responsabilitatea și-o asumă fiecare. Nu poate să fie eficientă o instituție cu o asemenea structură. De aceea a fost elaborat un proiect de lege, care prevede unificarea și subordonarea pe verticală a tuturor subdiviziunilor teritoriale. Va fi într-adevăr o instituție Serviciul Fiscal de Stat și nu IFPS și inspectoratele teritoriale, a cărei activitate va ținti în același punct. Proiectul prevede că directorul SFS să fie numit prin decizie de guvern pe șase ani (în prezent e numit prin ordinul ministrului finanțelor). Va fi creată posibilitatea și pentru acea persoană, care va fi numită în fruntea SFS să-și realizeze programul. Se va schimba și atitudinea celui care vine în această funcție, nu se va simți „de azi pe mîine”, căci atunci cînd persoana știe cît timp are pentru implementarea programului, aceasta constituie un element stimulativ și randamentul muncii e mai înalt. În acest proiect este prevăzută abilitarea SFS cu dreptul de investigație operativă și urmărire penală. Concomitent cu dreptul de investigație operativă și urmărire penală pretindem și la mai multă independență de Ministerul Finanțelor. Nu vorbesc de persoane, mă refer la idee. În prezent MF este responsabil de elaborarea politici fiscale și tot MF trebuie să ne prezinte nouă normele metodologice de aplicare a politici fiscale. Dar, cred, că cei care stau față în față cu contribuabilii ar fi în măsură să elaboreze mai bine aceste norme metodologice. Proiectul mai prevede și responsabilitatea personală a inspectorilor fiscali, a angajaților SFS pentru aplicarea incorectă a normelor respective. Speranța noastră pentru 2015 este ca acesta să fie promovat și adoptat de către parlament. Sigur, ministrul finanțelor, probabil și unii din conducătorii altor ministere, autorități publice cu care contactăm, înțeleg necesitatea schimbării statutului instituției. Dar la nivel de verigă medie, de șefi de direcții, prin atitudinea lor față de solicitările noastre, generează multe probleme angajaților organului fiscal. Ce așteptați de la anul nou, 2015? Va fi instalat în funcție noul guvern, sper că cele inițiate vor fi continuate de persoana, care va veni în această funcție. Sper că la conducerea IFPS va fi desemnată o persoană care cunoaște domeniul. Ar fi o premisă pentru continuitate și pentru a face față acelor provocări, care stau în fața instituției. Scrieți cărți de versuri și proză, aveți și culegeri de fraze înaripate, chiar umoristice. Ce însemnă pentru d-voastră aceste activități și cum cadrează cu funcția de bază? Pe de o parte ele îmi fac viața mai interesantă, mai plină. Iar pe de alta mă relaxează. Și la ce lucrați în prezent? Lucrez la un scenariu de film documentar despre neamul meu și viața mea. La mulți ani și mulțumesc pentru interviu

Elaborat de: Maria Trifan corespondent

author icon

Maria Trifan

1913 vizualizări

Data publicării:

14 Ianuarie /2015 17:37

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

contribuabili | SFS | impozit | Taxe

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon