07
04 2015
1090

La 10 aprilie expiră termenul limită de prezentare la ANRCETI a rapoartelor despre veniturile obţinute de furnizori în trimestrul I al anului 2015

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenţionează furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice asupra faptului că aceştia au obligaţia de a prezenta ANRCETI, până la data de 10 aprilie curent, rapoartele privind veniturile provenite din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice, desfăşurată în trimestrul I al anului 2015. Rapoartele se remit ANRCETI în modul şi forma prevăzute de Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 17 din 02.06.2010, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2 din 10.01.2014. Rapoartele pot fi prezentate prin poştă (MD-2012, bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău), fax (022 222 885) sau prin e-mail pe adresa: plata.reglementare@anrceti.md. Rapoartele expediate prin fax sau e-mail urmează să fie confirmate în mod obligatoriu prin prezentarea originalului acestora. Conform Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare, furnizorii prezintă ANRCETI, trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului de gestiune, Raportul privind veniturile obţinute din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice prin completarea unui formular tipizat ce se conţine în Anexa instrucţiunii menţionate. Neprezentarea, în termenele stabilite, a rapoartelor privind veniturile provenite din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice constituie o contravenţie prevăzută de Codul contravenţional şi se sancţionează conform prevederilor acestuia.

via | anrceti.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.