23
12 2015
1427

La 31 decembrie nu se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi bugetare

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă plătitorilor de contribuţii că, potrivit prevederilor Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2015, în ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi bugetare, ci doar operaţiuni interne şi de încheiere a anului bugetar. Astfel, data încheierii anului bugetar 2015 este data de 31 decembrie şi, respectiv, pentru plătitorii de contribuţii termenul limită de achitare în anul 2015 a obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat este 30 decembrie. Casa Naţională de Asigurări Sociale vine cu informaţia menţionată pentru ca plătitorii de contribuţii să se conformeze şi să-şi îndeplinească la timp obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor social de stat.

via | www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.