12
02 2014
1374

Lansarea serviciu electronic pentru agenţi economici - „e-Factura”

Ieri, 11 februarie 2014 în sala de şedinţe a IFPS a avut loc conferinţa de presă cu ocazia lansării în faza pilot a serviciului electronic „e-Factura”. La eveniment au participat dl Iurie Leancă, Prim-ministrul Republicii Moldova; dl Anatol Arapu, Ministrul finanţelor; dna Stela Mocan, Directorul Centrului de Guvernare Electronică; dl Ion Prisăcaru, Şef al IFPS şi dl Vitalie Coceban, Administrator al Î.S. „Fiscservinform”. Aspectele tehnice şi modul de funcţionare a serviciului electronic „e-Factura” au fost prezentate de dl Vitalie Coceban, Administratorul Î.S. „Fiscservinform”, echipa căreia a participat activ la elaborarea proiectului vizat, fiind la moment operatorul tehnic de mentenanţă a serviciului. „Lansarea serviciului electronic „e-Factura” este o premieră nu doar pentru Republica Moldova, dar şi pentru majoritatea ţărilor lumii, deoarece actualmente sunt doar cîteva state ce utilizează factura fiscală electronică”, a comunicat dl V. Coceban în cadrul conferinţei. Respectiv, avînd în vedere complexitatea serviciului, acesta urmează a fi implementat în cîteva etape, după cum urmează:
  • Etapa I. A luat start din data de 11.02.2014. La această etapă agenţii economici, care tind să implementeze tehnologii info-comunicaţionale în activitatea sa şi care doresc sa testeze „e-Factura”, sunt invitaţi să se înregistreze pentru a participa la utilizarea serviciului în regim test. În acest mod, vor fi colectate sugestiile şi propunerile de optimizare a particularităţilor tehnice, metodologice şi funcţionale a serviciului vizat.
  • De menţionat că serviciul „e-Factura” este disponibil pe site-ul servicii.fisc.md şi poate fi accesat doar după semnarea acordului de conectare la servicii electronice fiscale. Totodată, utilizatorii SIA „Declaraţie electronică” pot participa la testare prin acceptarea opţiunii date la înregistrarea în sistemul „e-Factura”.
  • Etapa II, va demara la 01.06.2014 şi presupune lansarea serviciului „e-Factura” în exploatare experimentală. Respectiv, prevede eliminarea neconformităţilor depistate în faza pilot, ajustarea amplă la sistemele de contabilitate corporativă a companiilor şi adaptarea cadrului metodologic la aceste modificări.
  • Etapa III. Darea în exploatare industrială a „e-Facturii” se preconizează pentru începutul anului 2015 (01.01.2015) şi se propune a extinde segmentul utilizatorilor obligatorii a serviciului prin includerea tuturor contribuabililor care fac obiectul livrărilor în baza de factură sau factură fiscală.
Promovarea activă a „e-Facturii” şi încurajarea utilizării acesteia de către agenţii economici furnizori, transportatori şi beneficiari de bunuri sau servicii se va realiza pe tot parcursul perioadei de implementare a serviciului vizat. Pentru asigurarea eficienţei maxime din utilizarea facturii electronice, urmează a fi desfăşurate seminare de instruire şi şcolarizare pe tot teritoriul Republicii Moldova, corespunzător solicitărilor care vor parveni de la agenţii economici. Adiţional, pe portalul serviciilor electronice fiscale, compartimentul „Întrebări frecvente”, agenţii economici pot găsi diverse lecţii instructive şi ghidul utilizatorului al serviciului „e-Factura”. Mentenanţă activă a serviciului electronic va fi asigurată de către specialiştii Î.S. „Fiscservinform” - în vederea întreţinerii capacităţii sistemului informaţional de a presta servicii, precum şi modificarea produsului software, păstrând integritatea lui. Cu referinţă la principalii indicatori ai serviciului specificat, Administratorul Î.S. „Fiscservinform” a evidenţiat, că corespunzător prognozelor realizate - acesta va fi utilizat de cca 1 900 inspectori fiscal, în calitate de utilizatori interni şi aproximativ 23 000 utilizatori externi, adică agenţi economici-subiecţi ai „e-Facturii”. Totodată, se anticipă că zilnic vor fi eliberate on-line între 20 000 şi 35 000 de facturi şi facturi fiscale.

Pentru informaţii suplimentare privind SIA „e-Factura” apelaţi Centrul de Asistenţă al SFS, la numărul de telefon 0 8000 1525, sau Centrul de Asistenţă şi Contact al Î.S. „Fiscservinform” - (022) 822-222.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.