11
11 2014
2654

Lansarea sistemului e-Raportare în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Astăzi în cadrul BNS a avut loc lansarea sistemului e-Raportare cu participarea reprezentanţilor Guvernului Republicii Moldova, Eugenia Stancu - Director adjunct al Programului USAID BRITE, Directorul general adjunct Vitalie Valcov şi specialişti din cadrul BNS. Directorul general adjunct Vitalie Valcov, a vorbit despre importanţa lansării acestui serviciu: „Sistemul „e-Raportare” în statistica naţională oferă o metodă modernă de colectare a datelor statistice. Implementarea acestuia permite înlocuirea procedurilor manuale cu cele automatizate în obţinerea şi procesarea datelor statistice de la respondenţi.” Lansarea acestui serviciu vine ca urmare a solicitării din aprilie 2014 a Prim-ministrului, dlui Iurie Leancă, privind implementarea sistemului „e-Raportare” contribuind la realizarea obiectivului strategic al Guvernului Republicii Moldova de modernizare a serviciilor publice inclus în Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernului (e-Transformare). Elaborarea sistemului „e-Raportare” a fost posibilă graţie suportului financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi bugetul de stat al Republicii Moldova. Întru implementarea sistemului informaţional automatizat de raportare electronică „e-Raportare” în sistemul statistic naţional, BNS a efectuat testarea sistemului în regim de pilotare în lunile august-octombrie curent. Astfel în etapa de pilotare au fost testate patru chestionare statistice lunare, la care au participat peste 50 de întreprinderi din diferite domenii de activitate: construcţii, industrie, comerţ şi servicii, administraţie publică, etc. Testarea în regim de pilotare a întreprinderilor a fost efectuată în incinta BNS în sala de calculatoare, care a fost efectuată în patru etape: I etapă - testarea pilot a chestionarului din domeniul construcţiilor; II etapă - testarea pilot a chestionarului din domeniul industriei; III etapă - testarea pilot a chestionarului din domeniul comerţuri şi serviciilor; IV etapă - testarea pilot a chestionarului privind munca şi câştigurile salariale. BNS va începe colectarea masivă a datelor din chestionarele statistice nominalizate de la 1 ianuarie 2015 de la toţi respondenţii statistici, care doresc să transmită datele prin sistemul „e-Raportare”. Avantajele aplicării sistemului „e-Raportare” în sistemul statistic naţional: Pentru respondenţii statistici:
 • disponibilitate 24 ore din 24, 7 zile pe săptămînă;
 • depunerea din orice loc de unde există acces la Internet;
 • reducerea timpului necesar pentru completarea şi prezentarea chestionarelor statistice, şi respectiv minimizarea costurilor din partea respondenţilor pentru prezentarea datelor statistice;
 • prezentarea chestionarelor fără ca agenţii economici să se deplaseze la structurile teritoriale ale BNS şi evitarea contactului direct cu funcţionarul din organele statisticii oficiale;
 • verificarea on-line a calităţii datelor chestionarelor statistice completate;
 • vizualizarea, administrarea şi arhivarea chestionarelor statistice deja prezentate în adresa organelor statisticii oficiale.
Pentru organele statisticii oficiale:
 • creşterea calităţii serviciilor oferite de către Biroul Naţional de Statistică pentru respondenţii statistici;
 • reducerea numărului de erori în chestionarele statistice colectate, întrucît verificările logice şi aritmetice se fac on-line nemijlocit în sistem;
 • micşorarea timpului necesar pentru colectarea, introducerea, validarea şi diseminarea datelor;
 • creşterea calităţii şi veridicităţii informaţiilor colectate de la respondenţi şi respectiv creşterea calităţii datelor produse şi diseminate de către statistica oficială;
 • optimizarea resurselor financiare şi umane necesare pentru producerea datelor statistice.
Serviciul de raportare statistică electronică este disponibil la adresa www.raportare.md , unde agenţii economici pot de asemenea depune rapoartele în format electronic către Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Casa Naţională de Asigurări Sociale.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.