30
12 2013
2609

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 a fost adoptată în lectură finală

La 23 decembrie 2013 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectură finală Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 au fost aprobate la nivel de 12035836,6 mii lei, cu o creştere cu 1501062,5 mii lei sau cu 14,2% în raport cu veniturile aprobate pentru anul 2013. Contribuţii de asigurări sociale de stat au fost aprobate în sumă de 8569729,2 mii lei, cu o creştere de 623511,3 mii lei (7,8%) faţă de suma contribuţiilor aprobate pentru anul 2013. Tariful total al contribuţiei de asigurări sociale de stat în anul 2014 va constitui 29%, din care partea datorată de către angajator va constitui 23% şi partea datorată de angajat - 6%. Transferurile de la bugetul de stat pentru anul 2014 sunt prevăzute în volum de 3462687,4 mii lei, din care pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat în sumă de 1 081431,3 mii lei. Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 se propun la nivel de 12155836,6 mii lei sau cu o creştere de 1541062,5 mii lei, sau 14,5% faţă de suma cheltuielilor aprobate pentru anul 2013. La estimarea cheltuielilor pentru prestaţiile de asigurări sociale de stat pentru anul 2014, s-au aplicat următoarele măsuri:
 • indexarea pensiilor de asigurări sociale cu 7,05%, procent calculat reieşind din prognoza creşterii indicelui preţurilor de consum mediu anual pe anul 2013 de 4,1% şi creşterea salariului nominal mediu lunar de 10,0%;
 • indexarea indemnizaţiilor de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale cu 7,05%;
 • majorarea mărimii minime a îndemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, cu 100 lei sau de la 300 lei pînă la 400 lei.
 • modificarea, începînd cu 1.01.2014 a sursei de finanţare a pensiilor unor categorii de angajaţi din domeniul culturii cu sursa de finanţare 50% - din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat şi 50% - din mijloacele bugetului de stat.
Cheltuielile pentru prestaţii de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi plătite prin intermediul sistemului public de asigurări sociale au fost prevăzute în sumă de 2335970,2 mii lei sau cu 653080,5 mii lei mai mult faţa de anul precedent. La estimarea cheltuielilor pentru plata prestaţiilor de asistenţă socială pentru anul 2014, s-au aplicat următoarele măsuri:
 • indexarea la 1 aprilie a prestaţiilor sociale conform indicatorilor macroeconomici, estimaţi de către Ministerul Economiei la situaţia de 02.10.2013;
 • modificarea modului de stabilire a cuantumului alocaţiilor sociale prin stabilirea unui procent din mărimea pensiei minime, începînd cu 01.04.2014;
 • majorarea cuantumului alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere a persoanelor cu dizabilităţi de la 01.04.2014 cu 100 lei (de la 500 lei pînă la 600 lei);
 • majorarea cuantumului indemnizaţiei unice la naşterea copilului cu 500 lei, pentru persoane asigurate şi neasigurate (de la 2600 lei/ 2900 lei pînă la 3100 lei/ 3400 lei);
 • majorarea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani cu 100 lei, persoanelor neasigurate sau de la 300 lei pînă la 400 lei;
 • majorarea cu 100 lei a compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • majorarea cuantumului ajutorului pentru perioada rece de la 200 lei pînă la 250 lei, începînd cu anul 2014.
Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 se estimează cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 120 000,0 mii lei, care va fi acoperită din contul soldului format la conturile CNAS la începutul anului.

via www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.