Știri

Lista agenților economici cu drept la facilități fiscale, modificată

Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate, pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, va fi extinsă. Prelungirea termenului nu va putea depăși 180 de zile. Astfel, încă trei agenți economici se vor bucura de acest privilegiu. Aceștia sunt ”Capital Tobaco”, ”IHCEKO” și ”GrupBiz-SV”. În prezent, în listă sunt incluse 23 de companii care activează în domenii precum: fabricarea produselor finite din metal, producţia de biciclete, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea produselor de morărit, fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale, fabricarea produselor farmaceutice de bază etc. Potrivit Regulamentului, pentru a beneficia de includerea în Listă, agenţii economici trebuie să corespundă cumulativ următoarelor condiţii:
  • să fie producători de mărfuri destinate exportului şi să dispună de capacităţi de producţie necesare fabricării acestora;
  • ciclul de producere a mărfurilor pentru care se solicită prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale să nu depăşească 180 de zile;
  • să nu aibă datorii faţă de bugetul public naţional.
Pentru a fi incluși în listă, agenţii economici trebuie să prezinte Ministerului Economiei următoarele documente:
  • cererea de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale;
  • copia deciziei de înregistrare a agentului economic;
  • declaraţia în nume propriu prin care se garantează că materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate vor fi utilizate la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului şi ciclul de producere nu depăşeşte 180 de zile;
  • copia actului eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie, prin care se confirmă genul de activitate al solicitantului, existenţa capacităţilor de producţie şi potenţialului tehnologic, precum şi a personalului necesar pentru fabricarea mărfurilor destinate exportului.
Agenţii economici pot transmite documentele în adresa Comisei şi în format electronic, semnate cu semnătura digitală. Secretatul Comisiei asigură păstrarea documentelor primite de la solicitant timp de 2 ani. Cererile agenţilor economici şi documentele prezentate se examinează în cea de a patra zi de joi din fiecare lună. În cazul în care se ia decizia de a include agentul economic în Listă, Comisia întocmeşte/completează Lista, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei Comisei. În cazul în care se ia decizia de a nu include agentul economic în Listă, Comisia este obligată să informeze în scris agentul economic despre motivele care au determinat această decizie, în termen de 15 de zile calendaristice de la data examinării cererii. În cazul în care Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau Serviciul Vamal au depistat încălcări ale legislaţiei vamale sau fiscale de către agentul economic inclus în Listă, aceste autorităţi pot cere Comisiei excluderea agentului economic din Listă.

via | www.bizlaw.md

2195 vizualizări

Data publicării:

24 Februarie /2017 11:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon