04
07 2015
1216

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS care au datorii mai mari de 100 mii de lei

Casa Naţională de Asigurări Sociale a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie – iunie ale anului 2015 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. La situaţia de 30.06.2015 datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat constituie suma de 506,6 mil. lei. În contextul celor expuse mai sus, Casa Naţională de Asigurări Sociale publică lista plătitorilor cu datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat mai mari de 100 mii de lei, formate la situaţia de 30.06.2015 şi restanţa acestora reprezintă suma de 326,5 mil. lei. Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate, potrivit alin. (2) art. 2941 al Codului Contravenţional nr. 218 din 24.10.2008, se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Totodată, informăm că, în conformitate cu prevederile alin. (2) art. 10 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12.04.2015, neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv ziua de transfer al sumei datorate. Lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat cu datorii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 30.06.2015.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.