26
05 2017
2787

Locuințe sociale: noi reguli de atribuire și utilizare

Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale, care sunt atribuite persoanelor sau familiilor, ce pretind la asemenea locuință în localitățile în care au viză de reședință sau domiciliu. Evidența persoanelor care necesită locuințe sociale se efectuează de către autoritățile publice locale, care instituie comisii pentru monitorizarea domeniului respectiv. Tot ALP alocă terenurile disponibile pentru edificarea locuințelor sociale. Regulamentul stabilește că locuința socială se atribuie în locațiune persoanelor sau familiilor luate la evidență, ale căror venit lunar pentru fiecare membru al familiei nu depășește minimul de existență, stabilit pe țară, și care nu au în proprietate locuință în Republica Moldova sau peste hotarele ei, teren pentru construcția de locuință, teren cu altă destinație sau casă în întovărășirile pomicole. De asemenea, locuința socială poate fi atribuită persoanelor sau familiilor, ce nu au deținut în proprietate o locuință (casă) în ultimii 5 ani și nu au beneficiat din partea statului sau de la APL de credite preferențiale pentru construcția sau procurarea locuinței, precum și de materiale de construcție pentru o casă. Dreptul la locuințe sociale le au persoanele cu dezabilități severe, care nu sunt angajate în câmpul muncii în legătură cu starea sănătății (10% din total), persoanele care îngrijesc minori cu dezabilități severe (15%), familiile tinere care nu posedă locuință (50%), familiile în care s-au născut tripleți, cvadrupleți sau mai mulți copii (15%), copiii orfani la împlinirea vârstei de majorat (10%), dacă nu au beneficiat de locuință din partea statului. Dreptul prioritar la examinarea cererilor, depuse pentru atribuirea locuinței sociale, îl vor avea persoanele, care, la data intrării în vigoare a Legii din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe, au fost luate în evidență pentru îmbunătățirea condițiilor locative. Potrivit ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor, Vasile Bîtcă, Regulamentul prevede dreptul prioritar de atribuire a locuințelor sociale la 5 categorii de persoane față de cele 14, prevăzute în actul normativ anterior. De asemenea, el a specificat că este de reținut că norma suprafeței locative s-a majorat și constituie 9 m.p pentru o persoană, față de 8 m.p anterior, iar surplusul suprafeței locuinței nu poate depăși 12 m.p pentru o familie. Contractului de locațiune cu persoana sau familia beneficiară se încheie de către APL pe un termen fix. Acesta poate fi prelungit, dacă beneficiarii continuă să întrunească condițiile de atribuire a locuințelor sociale. Din informația recepționată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor de la APL, în prezent există necesitatea de a asigura cu locuințe sociale 25,8 mii persoane din categoriile nominalizate. Pentru construcția acestora vor fi necesare circa 21 mil. lei. Dar, având în vedere că 50% la sută din locuințele sociale urmează a fi repartizate familiilor tinere, și dacă o parte din aceste locuințe vor fi procurate din fondul locativ existent în satele și orașele țării, cheltuielile ar putea fi cu mult mai mici. Premierul Pavel Filip s-a arătat mulțumit de aprobarea noului Regulament cu privire la atribuirea locuințelor sociale. El a menţionat că atribuirea locuinţelor tinerilor familii va fi un motiv pentru ca tânăra generaţie să rămână și să se realizeze în țară. În context Prim-ministrul a relevat, că necesită să fie impulsionată și implementarea cadrului legislativ și normativ al proiectului ”Prima casă”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.