08
07 2016
855

Mai multă independență pentru instituţiile bancare

Băncile urmează, în mod independent să-și evalueze și dezvolte procedurile și sistemele interne existente pentru a asigura o adaptare la complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri și activități desfășurate. Un proiect în acest sens a fost votat în prima lectură în ședința plenară. Banca Națională a Moldovei va stabili prin acte normative principiile, criteriile tehnice și alte cerințe ce urmează a fi respectate de bănci. Conform Viceguvernatorului Băncii Naţionale, Ion Sturzu, proiectul are drept scop consolidarea cadrului legal naţional privind transparenţa şi calitatea acţionariatului bancar, guvernarea corporativă, sistemele de control intern şi administrarea riscurilor, precum şi nivelul calităţii auditului extern efectuat în bănci. De asemenea, modificările propuse stabilesc un cadru normativ care să determine administrarea riscurilor în funcţie de specificul fiecărei bănci. O altă propunere constă în acordarea dreptului Băncii Naționale de a institui administrarea specială în cazul în care constată acțiunea concentrată a acțiunilor, care dețin o cotă mai mare de 50% din capitalul social al băncii fără permisiunea prealabilă scrisă de BNM. Totodată, proiectul conţine modificări referitoare la termenul de lichidare a unei bănci, modificări ce au drept scop soluţionarea problemelor ce ţin de evaluarea şi precizarea activelor, soluţionarea litigiilor în instanţă de judecată. Costurile legate de modificările și completările actelor legislative ce vizează termenul de lichidare a băncilor și particularitățile de radiere, țin de remunerarea angajaților băncilor și de cheltuielile administrative care vor fi suportate de băncile în cauză, iar pentru implementarea proiectului propus statul nu va suporta cheltuieli. Rezultatul aşteptat în urma aplicării noilor prevederi constă în perfecţionarea modului de reglemntare a supravegherii băncilor şi implicarea mai activă a autorităţilor de reglementare în dialog cu societăţile de audit extern contractate de bănci.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.