02
02 2017
1821

Mai multe responsabilități pentru fondatorii și administratorii ÎS și ÎM

Ministerul Economiei a revăzut proiectul Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală(ÎS și ÎM), reîntors de către parlament, după ce acesta fusese remis legislativului în decembrie trecut pentru unele precizări și completări. Acest fapt a fost confirmat în conferința de presă susținută de către vice-premierul și ministrul economiei Octavian Calmâc pe data de 31 ianuarie curent. Proiectul a fost elaborat pornind de la necesitatea stabilirii condițiilor juridice, organizatorice și economice de activitate pentru aceste entități. Totodată, Curtea de Conturi în rapoartele sale de audit, la compartimentul gestionarea patrimoniului public de către autoritățile publice centrale și locale, menționează lipsa unor atribuții clare atât ale fondatorilor, cât și a administratorilor ÎS și ÎM, soldate cu deficiențe grave. Urmare, părți valoroase ale patrimoniului public nu aduc nici un ban la bugetul de stat și bugetele locale. Iar de multe ori, acestea nici nu se regăsesc în documentele financiare și chiar nu sunt înregistrate. Proiectul de lege își propune să actualizeze și să uniformizeze politicile publice de administrare a ÎS și ÎM la normele generale de guvernare corporativă. Însăși faptul că întreprinderile de stat și cele municipale vor fi administrate în baza unui singur act legislativ face dovada unei abordări echitabile a activității acestora. În prezent ÎS sunt administrate în baza unei legi, iar cele municipale, în baza unei decizii de guvern. Ambele documente datează cu anul 1994. Multe prevederi și-au pierdut actualitatea, rămân în urma evoluțiilor economice. Documentul stabilește plafonul valorii capitalului social pentru fondarea ÎS și ÎM în mărime de 5000 lei. Bunurile a căror circulație este interzisă sau limitată de legislație nu pot constitui aporturi în capitalul social, la fel ca și creanțele întreprinderilor, bunurile imobile neînregistrate, bunurile cu destinație socială. Aceste din urmă (dar nu ultimele), și anume grădinițele de copii, taberele, căminele urmează a fi transmise ÎS și ÎM doar cu drept de gestiune și luate la evidența contabilă în sub-conturi separate. Nu va fi posibil ca bunurile sociale să fie înstrăinate sau transmite în contul datoriilor întreprinderilor. Este important că de integritatea patrimoniului (nu doar a bunurilor sociale) întreprinderilor se fac responsabili, în primul rând, fondatorii, adică statul, în persoana Guvernului și primăriilor. Particularitățile fondării, funcționării și încetării activități ÎS și ÎM, repartizării profitului net obținut de asemenea au fost actualizate în sensul sporirii responsabilității instituțiilor și persoanelor implicate în acest proces, asigurării transparenței. Se propune lărgirea atribuțiilor Consiliilor de administrație a ÎS/ÎM, extinderea spectrului chestiunilor ce vor fi examinate de către organele de conducere a întreprinderilor, inclusiv în ce privește utilizarea profitului net. Iar prin instituirea Consiliului de cenzori în cadrul întreprinderilor va fi pus la control și eliminat conflictul de interese în administrarea ÎS și ÎM . Spre regret, asemenea cazuri sunt destul de frecvente, constatarea aparținând iarăși Curții de Conturi. De asemenea Consiliul de cenzori va verifica executarea bugetului de venituri și cheltuieli a întreprinderilor, legalitatea documentelor financiare emise de acestea. În cadrul unor ședințe cu participarea experților, fondatorilor și administratorilor ÎS și ÎM s-a vorbit detaliat despre remunerarea administratorilor, reprezentanților statului în Consiliile de administrație. O problemă constituie dizolvarea întreprinderilor. Procedura de lichidare este foarte complicată și necesită mult timp. Pe de altă parte, în Registrul de stat al persoanelor juridice, ținut de Camera Înregistrării de Stat, figurează 320 de întreprinderi, care nu sunt gestionate de fondatori. Acestea nu activează de mai mulți ani, nu dispun de bunuri, urmând să fie lichidate benevol. Și din nou este subliniată responsabilitatea Guvernului, sau, în cazul ÎM - a primăriilor - pentru orice datorie a întreprinderilor de stat. Și o prevedere majoră, având în vedere faptul că, deși întreprinderile respective sunt de stat sau municipale, să activeze eficient și să nu raporteze pierderi de la an la an. Asupra acesteia, de asemenea, a atras atenția vice-premierul și ministrul economiei Octavian Calmâc. El a spus că pe parcurs de 5 ani toate ÎS și ÎM urmează a fi restructurate. Precum relevă proiectul, transformate în societăți comerciale sau instituții publice. Cele care vor fi reorganizate își vor înceta activitatea.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.