18
12 2015
1156

Mai multă siguranță la contractarea produselor de vacanță

Normele naționale în materie protecție a consumatorilor în raporturile ce surprind drepturile de folosință a unităților de cazare, precum și a produselor de vacanță vor fi esențial îmbunătățite și racordate la cele europene. Ministerul Economiei a elaborat un proiect de modificare și completare în acest sens a unor acte legislative în vigoare. Acestea reglementează condiţiile de formă şi de fond la încheierea contractelor privind cazarea periodică, privind produsele de vacanţă pe termen lung, contractului de intermediere şi contractului de schimb. Totodată, modificările și completările conţin dispoziţii importante în ceea ce priveşte condiţiile de publicitate şi informaţiile precontractuale pe care profesioniştii (adică cei ce prestează serviciile respective) trebuie să le ofere consumatorilor. Proiectul vine să definească contractul privind cazarea periodică, contract prin care un profesionist se obligă să acorde consumatorului dreptul de a folosi o locuinţă sau o unitate de cazare în scopul şederii peste noapte, în mod periodic, în decursul unui termen care depăşeşte 1 an, iar consumatorul se obligă să plătească un preţ total. Sunt definite alte contracte aferente produsului de vacanţă, cum ar fi: contractul privind produsul de vacanţă pe termen lung, contractul de intermediere şi contractul de schimb, specificate condiţiile la încheierea acestor contracte. Este importantă specificarea că înainte de încheierea contractului, profesionistul atrage atenţia consumatorului, într-o manieră explicită, asupra existenţei dreptului de revocare a contractului, termenului de revocare şi interzicerii plăţilor în avans. Informația trebuie să fie clară și suficientă. Profesionistul trebuie să precizeze pentru consumator asupra dreptului acestuia la revocare a contractelor în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv. În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de revocare a contractului, acesta nu suportă nici un cost și nici nu este răspunzător pentru plata vreunei sume aferente eventualelor servicii prestate înainte de revocarea contractului. Proiectul modificărilor și completărilor la unele acte legislative în vigoare propune și completarea articolului 3531 a Codului contravenţional al Republicii Moldova cu un alineat în scopul stabilirii sancţiunilor pentru încălcarea cerinţelor faţă de încheierea şi executarea contractelor privind produsele de vacanţă. O completare similară să prevede să fie propusă și în Codul civil. În calitate de autoritate de supraveghere şi control privind respectarea legislaţiei cu privire la cerinţele faţă de încheierea şi executarea contractelor privind serviciile turistice şi contractelor privind produsele de vacanţă, cu drept de constatare a încălcărilor şi aplicare a sancţiunilor este desemnată Agenţia Turismului. Necesitatea completării şi armonizării contractului de servicii turistice cu reglementări specifice produselor de vacanţă este esenţială pentru a acoperi evoluţia pieţei imobiliare, apariţia unor noi produse de vacanţă. Lacunele existente în reglementare în prezent creează cazuri de denaturare a concurenţei şi generează probleme grave consumatorilor, împiedicând astfel funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne de asemenea servicii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.