19
03 2015
1606

Mai multă stabilitate și predictibilitate în legislația fiscală

Legislația fiscală se va modifica sau completa, inclusiv prin intermediul iniţiativelor legislative, înaintate de către deputaţi, cu o periodicitate de o dată în 6 luni, în decursul unui an calendaristic. O prevedere, în acest sens, se regăsește în proiectul modificărilor și completărilor în unele acte legislative în vigoare (Codul fiscal), ce vizează politica bugetar-fiscală pe anul 2015. În opinia Ministerului Finanțelor, stabilirea periodicității efectuării modificărilor și completărilor în legislația fiscală și vamală va asigura previzibilitate și va permite cunoașterea exhaustivă a modificărilor și completărilor, ce urmează a fi aplicate. Se propune ca prima modificare sau completare a legislației fiscale și vamale să fie efectuată prin intermediul proiectului de lege ce ține de realizarea politicii bugetar-fiscale și vamale, elaborat și promovat în termenii stabiliți de Calendarul bugetar, în conformitate cu art. 47 al Legii finanțelor publice și responsabilităților bugetar-fiscale. Calendarul bugetar în vigoare prevede că, Guvernul urmează să aprobe Cadrul bugetar pe termen mediu și să prezinte Parlamentului proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu şi, în caz de necesitate, proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative pînă la 1 iunie. Actele legislative în cauză urmează să fiu adoptate de către Parlament pînă la 15 iulie. Pentru aprobarea proiectului legii bugetare pe anul următor termenul pentru Guvern este 15 octombrie. Iar adoptarea acestuia de către Parlament se face pînă la 1 decembrie. Consiliile locale aprobă proiectele bugetelor locale pînă la 10 decembrie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.