08
07 2019
463

Mâine expiră termenul de solicitare a finanțării start-up-urilor din FNDAMR

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a prezentat rezultatele valorificării Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului (FNDAMR) pentru semestrul I al anului 2019. Amintim că acesta a fost aprobat în volum de 900 mil. lei, menținându-se la nivelul anului 2018, dintre care circa 477,2 mil. lei sunt atribuite pentru subvenționarea post-investițională pentru anul curent, 352,0 mil. lei au fost direcționate pentru plata restanțelor anului 2018, 45 mil. lei sunt repartizate pentru plățile în avans, iar 25,8 mil. lei este contribuția statului în Fondul Național al Viei și Vinului. Până la 4 iulie curent, AIPA a recepționat 1760 cereri de solicitare a sprijinului financiar în sumă de 326,1 mil. lei sau cu 12% în creștere comparativ cu numărul dosarelor recepționate în perioada similară a anului precedent. Totodată, valoarea investițiilor declarate de producătorii agricoli este în ascensiune cu 30%, constituind circa 1100,0 mil. lei. Investițiile efectuate de solicitanții de subvenții din agricultură și ramurile conexe ale acestora au generat crearea a 406 locuri noi de muncă și 495 locuri de muncă sezoniere. Cele mai multe solicitări de subvenții au fost atestate în zona Nord a republicii, înregistrându-se 649 dosare, cu subvenția solicitată în valoare de 112,0 mil. lei, care au atras investiții în valoare de 444,0 mil. lei. Aceasta este urmată de zona Sud a republicii, inclusiv Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, care a înaintat 584 dosare, iar valoarea subvenției solicitate a atins 121,2 mil. lei (investițiile au ajuns la 358,9 mil. lei). Din zona Centru (inclusiv mun. Chișinău) au fost recepționate 527 dosare cu subvenția solicitată în valoare de 92,1 mil. lei, ce au atras după sine investiții în valoare de 296,0 mil. lei. Din totalul dosarelor depuse până în momentul de față, AIPA a autorizat spre plată 1073 cereri în sumă de 160,0 mil. lei, ceea ce constituie 60,1% din totalul dosarelor recepționate. Cea mai mare pondere a solicitărilor de subvenții din anul curent este solicitată pentru subvenționarea tehnicii și utilajului agricol, fiind depuse 790 cereri pentru suma de 85,2 mil. lei. Până acum au fost autorizate spre plată 621 dosare sau 78,6% din totalul solicitărilor pentru acest sector, în sumă de 65,5 mil. lei, ceea ce constituie 40,1% din valoarea totală a subvențiilor autorizate, fiind procurate 1275 unități de tehnică și utilaj agricol performant, dintre care 73 unități de tehnică și utilaj agricol no-till și mini-till. O creștere a investițiilor este înregistrată și pentru înființarea, modernizarea plantațiilor multianuale și defrișarea celor neproductive, fiind depuse 549 cereri de solicitare a sprijinului financiar, iar suma subvenției solicitate este de 81,5 mil. lei sau 25% din valoarea totală a subvențiilor, fiind efectuate investiții de 290 mil. lei pentru înființarea a 1059 ha de plantații pomicole, 123 ha plantații viticole și 11 ha plantații de culturi bacifere. Totodată, 45 ha au fost dotate cu echipament antigrindină, iar 266 ha de plantații multianuale – cu sisteme de suport. În cadrul prezentei submăsuri, AIPA a reușit să autorizeze spre plată 197 dosare de solicitare a sprijinului financiar (25,2 mil. lei ), ceea ce constituie 16% din valoarea totală a subvențiilor autorizate. Un alt domeniu în care s-au solicitat subvenții este dezvoltarea infrastructurii post-recoltare și procesare, pentru care au fost înregistrate în perioada de referință 143 cereri de finanțare, suma subvenției solicitate fiind de 109,0 mil. lei sau 33,4% din valoarea subvențiilor solicitate. Până în momentul actual, au fost autorizate spre plată a 79 dosare sau 55,2% din totalul solicitărilor pentru acest sector, în sumă de 44,5 mil. lei (construcția a 14 frigidere și case de ambalare noi, reutilarea cu echipamente moderne a 40 frigidere și case de ambalare, 9 utilaje și echipamente pentru procesarea produselor horticole; 72 utilaje și echipamente pentru procesarea culturilor cerealiere, floarea-soarelui și oleaginoaselor; 9 utilaje pentru procesarea producției animaliere. AIPA amintește producătorilor agricoli că campania de depunere a cererilor de obținere a subvențiilor post-investiționale va dura până la 31 octombrie 2019, iar cel de-al IV-lea apel de recepționare a dosarelor aferente Proiectelor start-up va expira pe 9 iulie curent.via | www.aipa.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.