19
12 2013
1078

ME a promovat legi ce simplifică radical procedurile de autorizare pentru agenţii economici

Ministerul Economiei a promovat în Guvern modificări la peste 40 de legi ce simplifică radical procedurile de autorizare pentru agenţii economici. Astfel, în cadrul ședinței Guvernului din săptămâna curentă a fost aprobat proiectul de lege „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative”, numit și Ghilotina 2+, ce se referă la actele legislative cu caracter de reglementare a activității agenţilor economici. Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a declarat în ședința Guvernului că în urma unui lung proces de analiză, cu participarea mediului de afaceri, a procedurilor de autorizare, acestea au fost „ghilotinate”, adică procedurile inutile au fost anulate. Astfel, lista clară a procedurilor de autorizare, termenele și costurile eliberării autorizațiilor au fost stabilite la nivel de legislație și nu la nivel de ordine interne ale instituțiilor de reglementare. Modificările la legislația sectorială aprobate completează Legile cadru privind autorizările și privind ghișeul unic în activitatea de întreprinzător, aprobate anterior și sporesc transparența și previzibilitatea cadrului normativ în acest sens. Potrivit lui Valeriu Lazăr, modificările legislative obligă autoritățile să introducă ghișeul unic și enumeră lista exclusivă a actelor ce pot fi solicitate de la agenții economici. Proiectul aprobat propune modificarea a peste 40 de legi și Coduri, printre care Legea cu privire la activitatea farmaceutică, legea cu privire la protecția mediului înconjurător, legea cu privire la ocrotirea monumentelor, legea cu privire la apărarea împotriva incendiilor, legea ocrotirii sănătății, legea medicamentului, legea regnului animal, legea învățământului, legea metrologiei, legea privind calitatea în construcții, legea privind expertiza ecologică, şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, legea privind protecţia aerului atmosferic, legea privind deşeurile de producţie şi menajere, legea privind societăţile pe acţiuni, Codul fiscal, Codul contravențional, etc. „Ghilotina 2+” reglementează aspecte ce vizează mărimea taxei pentru eliberarea actului permisiv sau a condiţiilor de calculare a acesteia, cerinţele specifice faţă de solicitantul actului permisiv sau obiectul autorizat/certificat, documentele prezentate autorităţii emitente în vederea obţinerii actului permisiv, astfel, fiind stabilite procedurile precise și mult mai simple de reglementare a fiecărui act permisiv. Un obiectiv important al proiectului constă în aplicarea principiului ghişeului unic, prin care o serie de activităţi, care până în prezent erau efectuate de întreprinzători, vor fi puse în sarcina autorităţilor publice de resort, în același timp reducându-se semnificativ costurile pe care le implică obţinerea unui act permisiv.

via www.prime.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.