30
11 2015
945

ME propune proiectul unei noi Strategii de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor

Cu începere din 2020 Moldova își propune să atragă investiții străine directe anual în volum de 600mln. dolari și să asigure o creștere a exporturilor de până la 33% , potrivit proiectului Strategiei de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor, publicat pentru consultări publice de Ministerul Economiei, înainte de a fi prezentat guvernului pentru examinare și aprobare. Proiectul a fost supus dezbaterilor publice, prin organizarea unor ” mese rotunde” cu participarea experților în materie, reprezentanților mediului de afaceri - investitori străini și locali , companii exportatoare sau care intenționează să-si orienteze producția la export, partenerilor de dezvoltare a RM. Obiectivele principale ale Strategiei de atragere a investițiilor și promovare a exportului în vigoare, implementarea căreia expiră în anul curent, au fost sporirea volumului investițiilor la nivel național, reducerea dezechilibrelor structurale și regionale, care afectau dezvoltarea Republicii Moldova, asigurarea unui balanțe de plăți pozitive prin intensificarea exportului și direcționarea resurselor financiare locale(inclusiv, a remitențelor) către investiții. Proiectul noii Strategii se axează pe atragerea investițiilor străine directe în sectoarele orientate spre export și vine să faciliteze implementarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere RM - UE. Noua Strategie acordă o atenție sporită investițiilor locale, îmbunătățiri climatului de afaceri, dezvoltării și integrării internaționale a IMM-urilor moldovenești. Astfel, IMM-urile ar putea deveni subcontractanți ai întreprinderilor mari, în special celor, care beneficiază de investiții străine directe, adică prestatori de materii prime, părți-componente, servicii de logistică, de instruire și alte servicii și ar putea și să exporte. Proiectul stabileşte măsurile pentru îmbunătățirea mediului investițional și de export în Republica Moldova și crearea condițiilor favorabile pentru activitatea investițională. Sectoarele principale de atragere a investițiilor și majorare a exportului , stipulate în document sunt industria mașinilor și echipamentelor electrice pentru industria automotive, industria electronică, industria îmbrăcămintei și încălţămintei, dezvoltarea de programe de calculator, sectorul serviciilor pentru susținerea activității de business, sectorul agricol și al industriei alimentare. La identificarea acestor sectoare au fost utilizate o serie de criterii, inclusiv importanța sectorului în asigurarea populației cu locuri de muncă, potențialul de creștere rapidă a exporturilor, nivelul demonstrat de competitivitate și necesitatea de dezvoltare a unor ramuri cu o componentă tehnologică înaltă în produsele exportate. Se estimează că majorarea numărului de proiecte investiționale, a volumului de ISD și a locurilor de muncă asociate în perioada 2016 – 2020 vor constitui principala dovadă de atragere, menținere și dezvoltare eficientă a investițiilor străine în activități orientate spre export. . Implementarea Planului de Acțiuni al Strategiei pentru întreaga perioadă (2016-2020) sunt estimate la circa 500 milioane lei(aproximativ 25 milioane dolari . Suma respectivă implică atât cheltuieli directe, cât și venituri ipotetice ratate, urmare a acordării facilităților fiscale preconizate de proiectul Strategiei. Marea majoritate a acestor costuri urmează a fi asigurate în baza proiectelor de asistență tehnică și financiară externă, iar restul (circa 25% sau 125 milioane lei) – din bugetul de stat. Aceste costuri vor fi recuperate, dacă va fi implementată cu succes Strategia. Astfel efectul proiectelor investiționale ce urmează a fi atrase de MIEPO, planificate în volum de circa 250 milioane dolari pentru perioada 2016-2020 va aduce la buget circa 153 milioane dolari sub formă de venituri fiscale, depășind de peste 6 ori costurile implementării Strategiei. În plus, efectele fiscale ale locurilor de muncă create ar putea aduce la buget circa 455 milioane lei sub forma încasărilor din impozitul pe venit, iar altele 1,4 miliarde lei ar putea intra în bugetele CNAS și CNAM sub forma contribuțiilor de asigurări sociale și medicale, până în 2020. De asemenea, implementarea Strategiei , potrivit notei informative a Ministerului Economiei va duce către 2020 la un influx anual net de investiții străine directe de 380 milioane USD, ponderea ISD în PIB va reprezenta 3,9 %, exporturile de bunuri vor ajunge la 3,002 miliarde dolari, exporturile de servicii - 1,275 miliarde dolari, deficitul comercial se va reduce cu 4% din PIB. În perioada 2005- 2014 exporturile RM au crescut în medie cu 10,4% anual. Stocul investițiilor străine directe s-a majorat în această perioadă de la 448,8mln. dolari la 3,65mlrd. dolari. Însă nivelul mediu al influxurilor nete al investițiilor străine directe, care revine la un locuitor al RM este de 89dolari față 367,6 dolari, media înregistrată în țările din regiune. Proiectul Strategiei a fost elaborat de către consorţiul Expert-Grup & Czech Invent şi cu susţinerea financiară a Băncii Mondiale. Ministerul Economiei este beneficiarul documentului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.