29
12 2015
1090

ME publică Planul de acţiuni "e-Educaţia 2020"

Până în 2020 vor fi conectate la internet în bandă largă 1400 de instituții. Va fi elaborat Sistemul Informațional Automatizat al Educației și creată Platforma Educațională Unică, care va cumula conținuturile educaționale generale, cu acces liber pentru elevi, cadrele didactice și părinți - potrivit Planului de acțiuni ”e-Educația 2020”, dat publicității de către Ministerul Educației. Planul de acțiuni își propune să dezvolte competențele digitale ale elevilor, cele ale cadrelor didactice şi manageriale din învăţământul general în domeniul TIC. De asemenea, obiectivele acestuia constau în asigurarea elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul general cu manuale digitale, dotarea instituţiilor din învăţământul general cu echipamente digitale și produse-program (softuri) moderne. Se preconizează elaborarea Curriculumului în domeniul informaticii conform noului Cadru de referință a Curriculumului Național din Educație. În perioada 2016-2020 se intenționează elaborarea, în baza Curriculumului nominalizat, 39 titluri de manuale digitale, 2 titluri în 2016. Vor fi dotate cu calculatoare cabinetele de informatică. Iar competențele elevilor și cadrelor didactice în cunoașterea TIC vor fi evaluate de sisteme informaționale automatizate. Mai multe acțiuni se referă la formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale în domeniul utilizării TIC, practic, ei vor fi puși în situația de a învăța pe parcursul întregii vieți. Realizarea Planului de acțiuni ”e-Educația 2020” va solicita cheltuieli în sumă de 1171870 mii lei. Acestea vor fi acoperite din bugetul de stat(1140100 mii). De asemenea, 21770 mii lei se prevede a fi alocate din Fondul de manuale. Este așteptată și susținerea partenerilor de dezvoltare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.