13
08 2015
1355

Mecanismele de gestionare a asistenței externe vor fi perfecționate

Mecanismele de coordonare și implementare a asistenței externe, acordată Republicii Moldova vor fi îmbunătățite, potrivit unei decizii privind reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe, aprobată de executiv. Documentul precizează competențele autorităților în implementarea proiectelor, finanțate de donatorii externi, propune pârghii de eficientizate a procedurilor de programare și monitorizare a asistenței externe. Astfel, în atragerea asistenții externe guvernul va da prioritate asistenței tehnice și celei financiare nerambursabile(granturilor). Este preferabilă acordarea asistenței externe sub formă de suport bugetar, suport bugetar sectorial, precum și asistența financiară pentru proiecte investiționale. Totodată, decizia prevede îmbunătățirea capacităților de absorbție a asistenței externe de către RM. Coordonator Național al asistenței externe, potrivit deciziei este prim-ministru, Cancelaria de Stat, fiind autoritatea națională de coordonare a asistenței externe. Documentul mai prevede actualizarea a două platforme electronice. Una din acestea este platforma pentru gestionarea asistenței externe www.amp.gov.md și presupune instituirea raportării electronice, fiind reglementat formatul standard de elaborare a rapoartelor privind asistența externă. Cea de-a doua platformă este www.finantare.gov.md, destinată informării publicului privind asistența financiară disponibilă și care are obiectivul de a facilita comunicarea între Guvern și mediul de afaceri. Potrivit documentului, orice schemă de finanțare nouă, lansată pentru susținerea mediului de afaceri sau orice modificare în schemele de finanțare prezente, va fi notificată Cancelariei de Stat de către instituțiile responsabile pentru a fi plasată pe platforma unică www.finantare.gov.md. Condițiile date se referă atât la resursele financiare externe, cât și la cele bugetare. Ajustările respective vor contribui transparentizarea asistenței externe și dezvoltarea mediului de afaceri în condiții favorabile, oferind gratuit informații actualizate. Până în prezent RM a beneficiat de asistență externă în sumă de circa 2,5mlrd euro , în peste 700 proiecte.


0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.