03
10 2017
964

MEI propune reducerea numărului actelor permisive în construcții

Inițiativa vicepremierului Octavian Calmîc de creare a unei Platforme comunie de conlucrare între autoritățile statului și oamenii de afaceri pentru a eficientiza și îmbunătăți domeniul construcțiilor și infrastructurii din Moldova a fost susținută de reprezentanții mediului de afaceri din domeniul construcțiilor, întruniți în cadrul unei mese rotunde organizate de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Asociația Oamenilor de Afaceri, în vederea identificării problemelor și soluțiilor pentru îmbunătățirea și dezvoltarea potențialului de construcții în țara noastră, precum și creșterea indicatorilor internaționali. Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii în cadrul mesei rotunde cu reprezentații mediului de afaceri a prezentat politicile și obiectivele noi ale ministerului în domeniul construcțiilor și infrastructurii, care vin să susțină dezvoltarea sectorului dat, ce are o legătură directă cu celelalte ramuri ale economiei naționale. În acest context, ministerul își propune reducerea actele permisive în domeniul construcțiilor, simplificarea procedurilor de obținere a documentelor, îmbunătățirea Codului de urbanism, dar nu în detrimentul calității construcțiilor. ”Obiectivul Ministerului Economiei și Infrastructurii este de a susține nu doar executorii lucrărilor de construcții, dar și executarea calitativă a lucrărilor de construcții”, a specificat vicepremierul. De asemenea, Departamentul Infrastructură și Drumuri din cadrul Ministerului va definitiva contractele reziduale pentru modernizarea și dezvoltarea drumurilor naționale. Ministrul a mai accentuat necesitatea îmbunătățirii sistemului bancar privind simplificarea creditării, accesului la finanțare, iar procentul pentru rata dobânzii la credite și dobânzi are o tendință de scădere, care la moment constituie 7%. El a îndemnat mediul de afaceri, care nemijlocit se confruntă cu probleme, să vină cu propuneri și soluții de îmbunătățire a domeniul constructorilor, menționând că este deschis pentru colaborare, iar propunerile și oportunitățile constructive vor fi propuse spre examinare și aprobare parlamentului și executivului. Anatolie Zolotcov, viceministrul Construcțiilor s-a referit la stipulările în Codul urbanismului și construcțiilor, elaborat în comun de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Patronatul în construcție, privind stabilirea cadrului legal unitar pentru urbanism, planificarea teritorială, autorizarea şi executarea lucrărilor de proiectare şi de construcţii, asigurarea calităţii construcţiilor şi a materialelor pentru construcţii, exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor pe teritoriul RM. În acest context, viceministrul a menționat că în Codul urbanismului și construcțiilor au fost introduse câteva completări noi, și anume a fost introdus un termen nou, Cartea comunală, în care este stabilit reducerea documentației de urbanism necesare pentru localitățile cu un număr de locuitori până la 5 mii. O altă îmbunătățire la Cod simplifică esențial procedurile de obținere a autorizației de construire în localitățile asigurate cu documentația de urbanism. Pentru localitățile care dispun de ea nu mai este necesar de obținut Certificat de Urbanism pentru proiectare, deoarece documentația de proiect va fi elaborată conform cerințelor stabilite in documentația de urbanism. Iar pentru acele localități care nu dispun de acest pachet vor fi elaborate studii de fundamentare urbanistică.via | www.mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.