16
09 2014
1205

Minimul de existenţă în semestrul I 2014

Minimul de existenţă în semestrul I 2014

Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2014 mărimea minimului de existenţă1 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1667,7 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2013 precedent cu 3,7%.

În funcţie de mediu de reşedinţă, constatăm diferenţe semnificative, cea mai mare valoare a minimului de existenţă fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 1801,7 lei sau cu 8,8% mai mult comparativ cu alte oraşe – 1656,4 lei şi cu 11,3% mai mult comparativ cu mediul rural – 1618,0 lei.

Tabelul 1. Valoarea minimului de existenţă în semestrul I 2014Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1767,3 lei, şi în special bărbaţilor – 1913,2 lei comparativ cu 1611,4 lei în cazul femeilor.

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1582,8 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 608,2 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1786,4 lei pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. În funcţie de mediul de reşedinţă al acestora minimul de existenţă pentru copiii din oraşele mari este cu 11,7% mai mare comparativ cu mediul rural, iar în cazul copiilor în vîrstă de pînă la un an această diferenţă constituie 19,7%.

Figura 1. Valoarea minimului de existenţă în semestrul I 2014Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în semestrul I 2014 au constituit în medie pe o persoană 1703,1 lei şi au depăşit mărimea medie a minimului de existenţă cu 2,1%. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în această perioadă a însumat 3944,2 lei, astfel fiind posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă de 2,2 ori.

Tabelul 2. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în semestrul ICo-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul informaţii si comunicaţii – de 4,7 ori, iar cel minim în cazul salariaţilor din agricultura, silvicultura şi pescuit, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 141,3% (vezi anexa, tabelul 2).

Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1390,9 lei şi reprezintă 83,4% din valoarea medie pentru total populaţie. Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 iulie 2014 a constituit 1084,6 lei, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 78%. Dacă considerăm pensia medie pentru limită de vîrstă co-raportul respectiv este de 80,2%.

Tabelul 3. Co-raportul dintre pensia medie şi minimul de existenţă în semestrul IÎn condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de până la 3 ani constituie în medie 1070,3 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani în proporţie de 78,5%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (400 lei) asigură doar 29,3% din necesarul minim pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani.


Note:

1 Începînd cu semestrul I 2013 minimul de existenţă se calculează conform metodologiei revizuite în baza Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 285 din 30 aprilie 2013.
2 Veniturile disponibile pentru semestrul I au fost calculate ca medie aritmetică între valorile trimestrelor I şi II conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice.
3 Începînd cu anul 2011 datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
4 Mărimea medie a pensiei lunare stabilită la 1 iulie 2014.
5 Mărimea medie a pensiei lunare pentru limită de vîrstă stabilită la 1 iulie 2014.
6 Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor pentru persoanele asigurate stabilită la 1 iulie 2014

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.