25
11 2016
611

Ministerul Economiei a prezentat donatorilor proiectul programului de dezvoltare economică a Republicii Moldova pentru anii 2017–2019

Viziunile și direcțiile prioritare de dezvoltare economică a Republicii Moldova pentru anii 2017 – 2019 au fost discutate în cadrul întrevederii viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, cu reprezentanții Băncii Mondiale, ONU, Delegației Uniunii Europene, USAID, ADA, IFC, Asistența Tehnică pentru implementarea DCFTA, etc. În cadrul reuniunii partenerilor de dezvoltare le-a fost prezentată viziunea Ministerului Economiei asupra dezvoltării RM, fiind menționat că realizarea măsurilor propuse vor avea un impact pozitiv asupra creșterii economice la nivel regional (nord, sud, centru și UTA Găgăuzia), precum şi reducerii sărăciei. Documentul este axat pe trei nivele de intervenție: macro, mezo și micro, acțiunile fiind îndreptate spre modernizarea și dezvoltarea IMM-urilor prin evaluarea necesităților acestora; acordarea de granturi și subvenții pentru modernizarea tehnologică; dezvoltarea infrastructurii fizice în regiune, prin asigurarea accesului la conexiunile de infrastructură pentru companiile noi și a spațiilor de producere; dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale în toate regiunile țării; promovarea inovațiilor și a transferului tehnologic; accesul la finanțare pentru IMM-uri prin diversificarea surselor și tipurilor de finanțare externă; precum şi implementarea DCFTA, altor acorduri de liber schimb. Bugetul total al proiectului se estimează la 90 mil. euro, iar activitățile și finanțarea acestora se referă la o perioadă de programare de trei ani și o perioadă de implementare de cinci ani (2017-2021). Potrivit lui Octavian Calmîc, obiectivul principal este de a avea o mai bună comunicare cu partenerii de dezvoltare în scopul realizării programelor stabilite, evitării oricăror suprapuneri de asistență acordată de diferiți donatori, precum îndreptarea eforturilor comune pentru punerea în aplicare a acțiunilor stabilite.

via | www.mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.