27
07 2016
1674

Ministerul Economiei a transmis Guvernului avizul privind modificarea Legii cu privire la patentă

Ministerul Economiei a transmis Executivului spre examinare proiectul definitivat al Hotărârii Guvernului privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător, elaborat în colaborare cu Ministerul Finanțelor și alte instituții de stat. Guvernul urmează să se expună pe marginea Avizului în cadrul ședinței de azi și să transmită documentul spre aprobare Parlamentului. În opinia autorilor, utilizarea patentei de întreprinzător reprezintă o particularitate a formei de legalizare a activității de întreprinzător, oferind posibilitatea practicării unor genuri de activitate în condiții şi cerințe regulatorii preferențiale. Instituirea patentei de întreprinzător în anul 1998 a avut drept scop susținerea persoanelor fizice în vederea inițierii de către acestea a propriei afaceri, urmărindu-se dezvoltarea în continuare a afacerii sub diferite forme organizatorico-juridice stabilite prin lege, cum ar fi întreprinderea individuală, societatea cu răspundere limitată etc. Practica internațională demonstrează că asemenea reglementări a activității antreprenoriale, precum există în RM nu se mai mențin nici într-o țară. Reieșind din aceste considerente și practica internațională, documentul propune deținătorilor de patentă să desfășoare activitate independentă cu următoarele drepturi: pentru o perioadă nelimitată de timp, comparativ cu pînă la un an în varianta actuală; înregistrarea să fie efectuată printr-o notificare la primăria localității și înregistrare la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat prin depunerea unei cereri; plafonul de venituri din vînzări să fie ridicat de două ori, pînă la 600 mii lei anual; taxarea să fie de 1% din venitul din vînzări, dar nu mai puțin de 3000 lei anual; scutirea de plata taxelor locale (taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa pentru unitățile comerciale/prestări servicii), etc. Pe lîngă aceste, se mai propune ca în cazul activității independente, antreprenorii să aibă dreptul la import; comerț atît cu amănuntul, cît și cu ridicata; obligativitatea utilizării mașinii de casă și control cu memorie fiscală, dar costul acestora se deduce din mărimea impozitului spre achitare, precum și oferirea dreptului de a activa oriunde, cu condiția notificării la primăria localității. Potrivit Avizului, regimul respectiv de impozitare va fi inclus în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2017, iar trecerea de la activitatea de comerț în bază de patentă la noul regim de impozitare a persoanelor fizice, care practică comerțul prin înregistrare ca întreprinzător individual va permite promovarea unei politici echitabile pentru operatorii pieței prin prisma protecției drepturilor consumatorilor.

via | www.mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.