13
08 2019
649

Ministerul Finanțelor a anunțat concurs pentru ocuparea funcției de Secretar general al ministerului

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a inițiat procedura de concurs pentru identificarea unei persoane profesioniste și integre pentru funcția de Secretar general al Ministerului Finanțelor. Termenul limită pentru depunerea dosarului de concurs este 30 august 2019. La concurs pot participa persoanele care corespund următoarelor cerințe:deține cetățenia Republicii Moldova; • are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; • posedă limba română; • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; • nu are antecedente penale; • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție. Persoana desemnată în această funcție va contribui la realizarea misiunii şi a obiectivelor strategice ale ministerului prin promovarea şi aplicarea unui management performant, prin realizarea eficientă a legăturilor funcționale dintre subdiviziunile şi structurile organizaționale din sfera de competență a Ministerului Finanțelor.


via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.