12
01 2015
1500

Ministerul Finanţelor: În atenţia autorităţilor publice locale!

Prin prezenta, Ministerul Finanţelor informează că, în conformitate cu prevederile art.20 al Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, autorităţile reprezentative şi deliberative ale UAT urmau să-şi aprobe bugetele proprii pînă la 10 decembrie a anului 2014. La situaţia din 6 ianuarie curent, din 931 de bugete locale (UAT de nivelul întîi şi al doilea), 919 autorităţi publice locale şi-au aprobat bugetele proprii şi doar 12 UAT (s. Hîrbovăţ, r-l Anenii Noi; s. Şofrîncani, r-l Edineţ; com. Cioreşti, r-l Nisporeni; com. Ocolina, r-l Soroca; s. Căpriana şi com. Micăuţi din r-l Străşeni; comunele Cruzeşti, Grătieşti şi oraşul Vatra din municipiul Chişinău; satele Dezghingea şi Etulia din UAT Găgăuzia şi bugetul municipal Chişinău) nu s-au încadrat în prevederile legale. În premieră, pentru anul 2015, autorităţile publice locale de nivelul al doilea şi-au elaborat şi aprobat bugetele proprii pe bază de programe şi performanţă, care urmează să se valorifice în servicii publice de calitate acordate cetăţenilor. Acest deziderat rezultă din prevederile pct. 2.3.5. din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012-2015 aprobată prin Legea nr.68 din 5 aprilie 2012, precum şi din Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice pentru anii 2013-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.573 din 6 august 2013. Totodată, după aprobarea bugetului local, conform prevederilor legale, pînă la 1 ianuarie curent autorităţile publice locale urmau să organizeze repartizarea bugetului local, cu aprobarea acesteia în modul stabilit. Astfel, pînă la momentul actual nu au finisat procesul menţionat autorităţile publice locale ale raioanelor Briceni, Cahul, Nisporeni, municipiul Chişinău şi UTA Găgăuzia. Mai multe informaţii privind repartizarea bugetelor locale, precum şi Ordinul ministrului finanţelor nr.172 din 16 decembrie 2014 ”Privind aprobarea Regulamentului cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor bugetare şi repartizarea bugetelor locale” pot fi accesate la adresa mf.gov.md/actnorm.

via mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.