17
03 2014
1692

Ministerul Finanţelor pune accent pe dezvoltarea capacităţilor autorităţilor publice locale pentru implementare bugetării bazate pe performanţă în calitate de instrument managerial în gestionarea finanţelor publice

Începând cu luna martie curent, Ministerul Finanţelor, cu suportul Programului PNUD „Finanţele Publice pentru Dezvoltare” şi în parteneriat cu Ministerul Finanţelor al Slovaciei, lansează o campanie de instruire în domeniul bugetării în bază de programe şi performanţă pentru administraţia publică locală. Astfel, în perioada 18-27 martie curent în cadrul Academiei de Studii Administrative se va desfăşura un curs de instruire, în cadrul căruia 70 de specialişti din cadrul Direcţiilor finanţe ale UAT vor fi instruiţi în calitate de formatori în domeniul bugetării pe programe şi performanţă. În cadrul instruirii, formatorii vor studia metodologia de elaborare, monitorizare şi raportare a bugetului pe programe şi, în special, vor căpăta abilităţi practice de aplicare a tehnicilor şi instrumentelor necesare pentru determinarea structurii programelor, a regulilor de formulare a scopurilor, a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă. De asemenea, vor fi informaţi despre schimbările pe care le implică noua metodă de bugetare în modul de organizare a procesului bugetar la nivelul UAT şi despre cum vor fi delimitate rolurile şi responsabilităţile diferitor participanţi la proces. De asemenea, experţii din Slovacia, care vor furniza instruirea de bază în cadrul acestui curs, vor împărtăşi experienţa ţării lor în implementarea acestei reforme în administraţia publică. În conformitate cu Planul de activitate a Guvernului şi cu Strategia naţională de descentralizare, autorităţile publice locale de toate nivelele urmează să implementeze treptat bugetarea pe performanţă ca o metodă modernă şi un instrument de management bugetar care asigură stabilirea priorităţilor şi luarea deciziilor bugetare în funcţie de rezultatele programelor de cheltuieli. Astfel, autorităţile publice de nivelul II urmează să-şi fundamenteze bugetele pe programe, începînd cu proiectul bugetului pe anul 2015, iar autorităţile publice de nivelul întîi – începînd cu proiectul bugetului pe anul 2016.

via www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.