02
02 2016
1197

Ministerul Mediului vrea să sisteze exportul de lemne până în 2020

Ministerul Mediului a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern prin care propune excluderea exportului de lemne până la finele anului 2020. Acest lucru ar putea permite Moldovei să câștige, inclusiv, la capitolul locuri de muncă. Ministerul Mediului precizeazăestimează că în cazul în care va fi probat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la sistarea temporară a exportului și exportului lemnului brut rotund va avea impact pozitiv asupra economiei statului, datorită posibilităţii de a prelucra buşteanul pe teritoriul ţării şi de a exporta semifabricatele la un preţ mai avantajos. Un calcul estimativ arată că
  • 1 m3 de buştean (lemn brut rotund) costă 1500-2000 lei/m3
  • 1 m3 de Cherestea netivită (semifabricate) - costă 3000-4000 lei/m3
  • 1 m3 de Cherestea tivită costă 6000-8000 lei/m3
De asemenea, în rezultatul prelucrării lemnului brut ţara ar beneficia de avantaje precum crearea fabricilor de prelucrare a lemnului, crearea locurilor noi de muncă, creşterea veniturilor la buget în rezultatul impozitării, triplarea sau poate înzecirea veniturilor de la exportul semifabricatelor şi fabricatelor din lemn comparativ cu acelaşi volum de buştean (lemn brut rotund), dar și micşorarea tăierilor ilicite destinate exportului, susține Ministerul Mediului. Starea actuală a resurselor forestiere în Republica Moldova În Republica Moldova suprafață împădurită este de 12%, mult sub media europeană, iar salvgardarea ramurii silvice reprezintă o prioritate pentru Ministerul Mediului. Pentru comparaţie: suprafaţa împădurită în statele membre ale Uniunii Europene este de 44%, iar în întreaga Europă este de 30%. Conform datelor publicate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, suprafaţa totală a terenurilor acoperite cu păduri la data de 01 ianuarie 2014 constituia 379,27 mii ha, fiind în creştere faţă de anul 2005 cu aproximativ 18% sau 59 mii ha. Din suprafaţa totală acoperită cu păduri, în proprietatea publică de stat sunt 328,6 mii ha, 48,11 mii ha – în proprietatea unităţilor teritorial administrative şi 2,52 mii ha – proprietate privată. Începînd cu 2015, pentru prima dată în ultimii ani, au fost desfășurate acțiuni de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră, urmînd a fi plantate anual peste 2500 de ha de pădure. Totodată, pe parcursul perioadei 1995-2014 volumul total al masei lemnoase recoltat în cadrul Agenţiei „Moldsilva” prin intermediul tuturor tăierilor silvice a crescut cu circa 40% (de la 413,2 până la 588,2 mii m3), datorită: creșterii suprafețelor administrate, sporirii gradului de valorificare a creșterilor curente etc. În ultimul timp, conducerea autorității centrale de mediu, împreună cu partenerii din domeniul silvic și instituțiile de control subordonate, au întreprins mai multe acțiuni îndreptate spre redresarea situației perpetuate pe parcursul anilor. În mod constant, sunt contracarate tăierile ilegale, se efectuează controale și se aplică sancțiuni, însă aceste acțiuni se dovedesc ineficiente pentru refacerea și extinderea suprafețelor împădurite. Suntem convinși că atâta timp cât există un interes economic infracțional, eforturile autorităților competente vor fi îngreunate, iar impedimentele ridicate vor fi tot mai brutale. În această situație, interzicerea pe o perioadă de timp a exporturilor de lemn brut va contribui la contracararea ilegalităților asociate pădurilor, în special tăierile ilegale. Totodată, prezentul proiect nu va limita exportul de materie lemnoasă prelucrată de întreprinderile din republică, așa că sectorul real al economiei să nu fie afectat. Exploatarea şi utilizarea pădurilor
  • În ultimele decenii s-au atestat un şir de ilegalităţi asociate pădurilor, în special tăierile ilegale şi braconajul (conform studiilor FLEG: “Tăierile ilicite ale vegetaţiei forestiere în RM” (a. 2011) şi “Evaluarea veniturilor ratate în urma practicilor forestiere nedurabile din RM”(a. 2015);
  • Un alt studiu FLEG „Pădurile Moldovei: Recoltarea şi consumul lemnului” (a. 2011) denotă un consum anual estimativ de lemn şi altă biomasă energetică în proporţie de 1402927,8 m3 (din care lemnul de foc - 1039252,2 m3, lemn de lucru - 40546,7 m3, restul - 323128,9 m3 din alte surse);
  • Volumul anual al masei lemnoase autorizate pentru recoltare este de cca. 500 mii m3. Diferenţa dintre consumul estimativ şi volumul autorizat este de cca. 580 mii m3, considerat de FLEG ca fiind de provenienţă neidentificată, inclusiv prin activităţi ilegale şi scheme corupte;
  • Conform datelor Agenţiei “Moldsilva” - Raport privind starea sectorului forestier din RM: perioada 2006-2010 (a. 2011), creşterea medie totală în pădurile RM este de cca. 1236 mii m3 Astfel, creşterea anuală şi consumul estimativ se egalează, fapt ce denotă supraexploatarea pădurilor.


via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.