30
04 2015
1124

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei promovează edificarea unei culturi de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

La 29 aprilie curent, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Inspectoratul de Stat al Muncii cu sprijinul Biroului Internaţional al Muncii a organizat Сonferinţa Naţională cu genericul „Securitatea şi sănătatea în muncă în Republica Moldova - realitate şi perspective de edificare a unei culturi de prevenire". Subiectul în anul curent a vizeazat edificarea unei culturi de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Conform datelor statistice anual în Republica Moldova au loc aproximativ 500 accidente de muncă, dintre care 10 % sunt au caracter moral, fapt care ne îngrijorează enorm. De aceea, calea optimă de a atinge un nivel adecvat este instalarea și menținerea unei culturi naționale de prevenire a accidentelor de muncă. Această cultură presupune sporirea gradului de conștientizare, cunoaștere și înțelegere a conceptului de risc și pericol, începând de la vârsta educației de bază și pe parcusrul întregii vieți active, a menționat Gheorghe Țurcanu, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. În cadrul Conferinţei au fost făcute prezentări ce reflectă bune practici în desfăşurarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă la unităţi economice. Participanţii au menţionat că în Republica Moldova există un cadru legislativ din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă favorabil pentru dezvoltarea culturii de prevenire a riscurilor profesionale. S-a constatat că în unităţile din Republica Moldova cultura de prevenire a riscurilor profesională variază de la o stare incipientă până la o stare consolidată şi avansată. Pentru edificarea, dezvoltarea şi consolidarea la scară largă a culturii de prevenire a riscurilor profesionale se impun un şir de acţiuni. Printre acestea se înscriu dezvoltarea continuă a cadrului legislativ în materie de securitate şi sănătate în muncă în vederea armonizării cu Directivele Europene. Anual, la nivel mondial suferă în accidente de muncă şi în urma îmbolnăvirilor profesionale milioane de persoane. În vederea prevenirii unor asemenea cazuri şi diminuării numărului suferinzilor din urma acestora se depun eforturi şi se întreprind diverse acţiuni. Printre acestea se înscriu şi activităţile realizate în cadrul Zilei Mondiale a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă. Menționăm că Conferinţa a servit drept platformă de informare cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă la zi, de dialog, comunicare şi diseminare a bunelor practici în materie de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de identificare a noilor perspective de dezvoltare a culturii de prevenire. Acest eveniment este organizat anual la data de 28 aprilie cu prilejul marcării Zilei Mondiale a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.

via | www.mpsfc.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.