19
11 2015
866

Misiune Twinning privind rolul auditorului în identificarea fraudelor

Curtea de Conturi găzduiește în perioada 16-20 noiembrie 2015 o misiune a experților Twinning ce are în vizor elaborarea Regulamentului privind rolul auditorului în identificarea elementelor de fraudă și corupție. Experții spanioli Pilar Sáenz de Ormijana, Agustiín Pérez-Cruz, Andrés Gutiérrez efectuează misiunea la componenta privind cadrul legal, activitatea de modificare și revizuire a regulamentelor interne în conformitate cu schimbările din cadrul legal. Punctele de referință ale acestei componente sînt elaborarea a două proiecte de regulamente ce vor fi înaintate Plenului Curții de Conturi pentru aprobare: unul privind stabilirea sancțiunilor și al doilea privind rolul auditorului în determinarea elementelor de fraudă și corupție. În acest context agenda misiunii include întrevederi și discuții a experților străini cu grupul de lucru al CCRM responsabil de elaborarea regulamentului respectiv. Proiectul Twinning "Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova" este implementat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova în cooperare cu partenerii de Twinning - Consorţiul format din Institutul Finlandez al Managementului Public HAUS (Partener superior) și Tribunalul de Conturi din Spania (Partener junior). Obiectivul general al Proiectului Twinning „Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova" este de a îmbunătăţi responsabilitatea şi managementul fondurilor publice în ţară, prin consolidarea capacităţii auditului extern, în conformitate cu standardele internaţionale de audit recunoscute şi în concordanță cu cele mai bune practici europene. Proiectul se axează pe realizarea activităţilor prevăzute în cadrul a 4 componente: consolidarea capacităților de audit ale Curții de Conturi; reforma cadrului legal; reforma managementului resurselor umane; consolidarea interacțiunii cu autoritățile Republicii Moldova și sporirea impactului activităților Curții de Conturi.

via | ccrm.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.