Catalogul instituţiilor

Curtea de Conturi

Instituţie supremă de audit public extern, în conformitate cu prevederile Legii Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, exercită controlul asupra formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public prin realizarea auditului extern în sectorul public, confirmînd adeziunea Republicii Moldova la standardele internaţionale privind cele mai bune practici în domeniul auditului public extern.

ccrm.md

24
12 2019
589

Curtea de Conturi: auditul performanței SIA „e-Integritate”

Condițiile necesare pentru atingerea scopului stabilit al SIA „e-Integritate” au fost asigurate, fapt confirmat și de implementarea și utilizarea Sistemului, stabilirea unui cadru normativ și instituțional relevant funcționării acestuia, implementarea și utilizarea componentelor Sistemului, se menționează în Raportul Curții de Conturi cu privire la auditul performanței privind funcționalitatea și eficacitatea Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”. Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului a fost publicată în Monitorul Oficial din 20 decembrie curent.

În hotărâre se menționează că, deși au fost înregistrate anumite progrese, acestea nu s-au soldat în deplină măsură cu impactul scontat, fapt ce generează unele riscuri, inclusiv asupra sustenabilității Sistemului.
Detalii
02
12 2019
484

Curtea de Conturi: auditul devizelor de cheltuieli și a alocațiilor pentru investiții ale BNM

Curtea de Conturi a identificat că prima de performanță în cadrul Băncii Naționale a Moldovei se acordă în lipsa unor reglementări exhaustive privind modalitatea de determinare a cuantumului acesteia în raport cu indicatorii de evaluare a performanțelor.

În Monitorul Oficial din 29 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi nr. 62 din 5 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului privind conformitatea devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2015-2018.
Detalii
26
11 2019
658

Curtea de Conturi: conformitatea gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului

Curtea de Conturi a depistat, în urma auditului gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului, că 40 de agenți economici care au exportat vinuri, nu au prezentat dările de seamă Serviciului Fiscal de Stat și că 9 agenți economici au diminuat calculele prezentate SFS față de volumele real exportate. Astfel, calculele și, respectiv, restanțele la plata contribuțiilor au fost diminuate cel puţin cu 6,3 mil. lei.

În Monitorul Oficial din 22 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi nr. 57 din 24 octombrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului.
Detalii
18
10 2019
451

Autonomie financiară lărgită pentru Curtea de Conturi

Curtea de Conturi se va putea adresa Parlamentului în cazul în care resursele financiare oferite sunt insuficiente pentru îndeplinirea mandatului. În Monitorul Oficial de astăzi, 18 octombrie 2019, a fost publicată Legea nr. 135 din 20 septembrie 2019 pentru modificarea art. 4 din Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.

Astfel, art.4, ce reglementează bugetul Curții de Conturi, va prevedea că autoritatea are buget propriu, care se administrează independent în conformitate cu prevederile legale. Astfel, va fi asigurată o autonomie financiară lărgită a instituției supreme de audit public extern, după cum prevăd și practicile europene.
Detalii
13
08 2019
459

Счетной палате предоставят финансовую независимость

Правительство дало положительное заключение законопроекту о внесении изменений и дополнений в Закон об организации и функционировании Счетной палаты (СП). Авторы инициативы предложили, чтобы у СП был собственный бюджет, который она сможет самостоятельно администрировать. Утвержденный бюджет СП будет включаться в госбюджет отдельным разделом.

Согласно инициативе, проект бюджета палаты будет рассматриваться Минфином в рамках общественных консультаций, организованных по проекту бюджетного прогноза на среднесрочный период. СП должна будет ежегодно до 10 мая передавать в парламент проект своего бюджета на следующий год, а законодательный орган должен будет утверждать его не позднее 1 июля.
Detalii
07
08 2019
720

Curtea de Conturi poate avea mai multă autonomie financiară

În Parlament a fost înregistrată o inițiativă legislativă a unui grup de deputați ce prevede modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.

În opinia autorului, pentru ca instituțiile statului să gestioneze responsabil proprietatea și finanțele publice, acestea urmează a fi supravegheate calitativ, imparțial ți profesionist, iar acest rol revine în primul rând instituției supreme de audit public extern, care, în cazul Moldovei, este Curtea de Conturi. Independența reală a Curții stă la baza asigurării eficienței cu care se administrează finanțele și proprietatea publică, iar o independență de facto înseamnă independență politică, instituțională și financiară.
Detalii
23
07 2019
726

Curtea de Conturi: Raportul privind executarea FAOAM

Analiza spectrului de servicii medicale de înaltă performanță realizate în anul 2018 relevă că, din totalul de 608 asemenea servicii prevăzute în Programul unic, instituțiile medicale au contractat și prestat 401 din cele incluse în listă, în baza ofertelor. Astfel, 207 tipuri de investigații de înaltă performanță prevăzute de Program nu s-au regăsit în oferta de contractare a instituțiilor.

Informația se conține în Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2018. Hotărârea respectivă a fost publicată de Curtea de Conturi în Monitorul Oficial din 19 iulie curent.
Detalii
10
07 2019
548

Curtea de Conturi despre executarea bugetului de stat pe anul 2018

Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. În Monitorul Oficial este publicată Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018.

Indicatorii generali ai bugetului de stat pe anul 2018 au fost executați sub nivelul precizat, acesta fiind aprobat inițial la venituri în sumă de 36 618,5 mil. lei și la cheltuieli – de 41 332,4 mil. lei, cu o depășire a cheltuielilor asupra veniturilor de 4 713,9 mil. lei.
Detalii
09
07 2019
386

Curtea de Conturi: va fi asigurată continuitatea activității

Instituirea mecanismului de răspundere a conducătorului instituției bugetare pentru administrarea ineficientă a bugetului, a patrimoniului public din gestiune și pentru obstrucționarea activității auditului public extern, sporirea impactului auditului acestuia, asigurarea continuității și transparenței activității Curții de Conturi (CC), precum și relevanța procedurii de sesizare a organelor de urmărire penală de către Curte – acestea sunt amendamentele cu care va fi completat cadrul legal de activitate al autorității.

Instituția anunță despre inițierea unui proces amplu de examinare și analiză a cadrului legal ce guvernează activitatea sa, precum și a altor acte legislative conexe, pentru identificarea deficiențelor, care limitează impactul auditului public extern.
Detalii
08
07 2019
425

Curtea de Conturi: auditul performanței managementului datoriei de stat

Față de anii precedenți, în anul 2018 cheltuielile pentru deservirea datoriei de stat interne au fost în scădere, iar pentru deservirea datoriei de stat externe – în creștere. Totodată, a continuat completarea rezervei de lichidități, ceea ce a determinat majorarea datoriei de stat interne. În același timp, creanțele interne ale bugetului de stat față de băncile aflate în proces de lichidare se restituie într-un ritm lent.

Curtea de Coturi a efectuat auditul performanței managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat pentru anul 2018, hotărârea cu privire la Raport fiind publicată în Monitorul Oficial din 5 iulie curent.
Detalii