15
02 2019
2772

Modalitatea de completare a declarației VEN 12 pentru anul 2018 (în baza studiilor de caz)

Vreți să vă asigurați că calculul și plata impozitului pe venit din activitatea de antreprenoriat este corectă și conformă legislației în vigoare? • Doriți să aflați despre recentele actualizări ale legislației fiscale valabile pentru anul 2018? • Aveți statut de întreprinzător individual sau de gospodărie țărănească care trebuie să perfecteze două rapoarte aferent impozitului pe venit pentru 2018 și nu sunteți sigur de corectitudinea perfectării? Dacă răspunsul este afirmativ, este un motiv să participați la seminarul organizat de VIOSER Trainings and Events! Programul cursului 1. Subiectul, obiectul impunerii cu impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător. Cota impunerii. Termenii de plată și declarare. Reportarea pierderilor pe viitor. 2. Ajustarea veniturilor a) de la campaniile promoționale; b) aferente dobânzilor de la valorile mobiliare de stat; c) de la înlocuirea forțată a proprietății; d) de la operațiunile legate de activele de capital; e) mijloacele din fondurile speciale, din dividende; f) din reevaluarea mijloacelor fixe etc. 3. Ajustarea cheltuielilor: a) aferente intrărilor, reparațiilor și ieșirilor mijloacelor fixe. Completarea borderoului de calcul al uzurii mijloacelor fixe pe categorii de proprietate în scopuri fiscale; b) de delegații; c) de reprezentanță; d) de asigurare; e) pierderilor din tranzacțiile cu persoanele interdependente; f) pentru care există obligații față de persoana interdependentă ce aplică metoda de casă; g) legate de obținerea venitului scutit de impozitare; h) legate de dobânzile plătite sau calculate; i) deducerea datoriilor; j) compromise; k) defalcărilor în fondurile de rezervă; l) penalităților și sancțiunilor aplicate pentru încălcarea actelor normative; m) din investiții; n) neconfirmate documentar; o) legate de efectuarea plăților în favoarea salariaților necalificare drept plăți salariale; p) aferente titularilor de patente de întreprinzător; q) altor cheltuieli. 4. Facilități aferente impozitului e venit din activitatea de întreprinzător. 5. Trecerea în cont a veniturilor din surse obținute în afara R. Moldova. 6. Repartizarea impozitului pe venit pe subdiviziuni. 7. Sinteza actelor normative ce reglementează completarea Declarației privind impozitul pe venit VEN 12. Formator: - Sergiu Rumleanschi, partener Vioser Consulting, fondator Vioser Trainings & Events, Certificat DipIFR, 15 ani experienţă în domeniul financiar-bancar și contabil. Detalii curs Când: 27 februarie 2019, orele 09:00-16:00 Locația: or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134 Investiție: 1380 lei până la data de 22 februarie 1656 lei de la 22 februarie Investiția include: 10 ore academice de instruire, materialele de lucru, consultația specialistului, pauzele de cafea, certificatul de participare. Pentru înregistrare completați formularul sau ne contactați la numărul de telefon 069 835 556, Lidia. Parteneri: Monitorul fiscal FISC.md, Joblist.md, Diplom

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.