Știri

Modificare dictată de rezultatele verificării performanțelor colective ale angajaților SFS

Este extrem de important să crească ponderea veniturilor din teritoriu în bugetele locale, ceea ce le-ar oferi autorităților locale un suport real în realizarea obiectivelor propuse de modernizare, iar autoritatea fiscală națională trebuie să contribuie la atingerea acestor scopuri, a declarat angajaților IFS Căușeni Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul unei ședințe de lucru. În același context, Ion Prisăcaru a menționat că, pe moment, nu sunt valorificate toate rezervele pentru a eficientiza gestionarea veniturilor la buget, inclusiv cele locale, fapt demonstrat de rezultatele evaluării performanțelor colective a structurilor SFS pentru prima jumătate a anului 2015. Avem mai multe inspectorate raionale, direcții și secții ale acestora, a specificat Ion Prisăcaru, care nu au atins indicii de performanță, ceea ce va impune conducerea Serviciului Fiscal de Stat să atragă o atenție sporită acestor entități și chiar să opereze anumite modificări de cadre. Un exemplu în acest sens este chiar destituirea din funcție a șefului IFS Căușeni, Mihail Iliev, urmare a examinării situației de către Comisia de disciplină a IFPS. Este necesară, a mai declarat Şeful IFPS, extinderea bazei de impozitare, acțiunile de conformare fiscală benevolă fiind necesar să fie însoțite de acţiuni de sancționare a contribuabililor care se eschivează grosolan de la onorarea obligațiunilor faţă de Bugetul Public Naţional. Este necesar de procedat la executarea silită a restanţelor acestor contribuabili şi, pentru a stinge datoriile la Buget, să fie vândute bunurile sechestrate. De asemenea, Ion Prisăcaru a accentuat să fie întreprinse cele mai hotărâte acțiuni pentru combaterea activităților economice ilicite, ce conduc la creșterea evaziunii fiscale, dar și creează un mediu concurențial neloial contribuabililor onești. Pe finalul întrevederii, Ion Prisăcaru l-a prezentat colectivului pe noul șef al IFS Căușeni, Anatolie Nițelea, urându-i acestuia activitate prodigioasă în noua sa calitate. Anterior domnul Nițelea a activat în diferite funcții de răspundere, precum cea de șef-adjunct al IFS Tighina – șef al Gărzii Financiare din județ, șef al Secției revizii financiare din cadrul Direcției generale teritorială a CCCEC etc. Colectivul IFS Căușeni deține întreg potențialul necesar de a înlătura carențele atestate și de a ajunge printre liderii din teritoriu ai SFS, a mai menționat Ion Prisăcaru.


via | www.fisc.md

1111 vizualizări

Data publicării:

13 August /2015 10:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon