13
01 2017
2709

Modificări în legislația fiscală

Centrul de certificare al Î.S. „Fiscservinform” vă informează că, conform prevederilor art. 187 alin. (21) lit. d) și e) din Codul Fiscal, începând cu 01 ianuarie 2017 de către subiecții care desfășoară activități profesionale în sectorul justiției și de către contribuabilii care la situația din 1 ianuarie 2016 aveau angajați mai mult de 5 salariați, darea de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma și în modul reglementat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Informații privind conectarea la serviciile fiscale electronice, actele de bază care trebuie prezentate, precum și alte informații utile, găsiți la adresa servicii.fisc.md și în rubrica Întrebări frecvente întrebarea nr.6. Totodată, este necesar să dețineți semnătura electronică, care o eliberează unul dintre Centrele de certificare acreditate în domeniul semnăturii electronice avansate calificate și care poate fi utilizată în cadrul tuturor serviciilor electronice publice prin intermediul MPass și MSign (FISC, CNAM, CNAS, eDocplat, eTender etc.). Lista prestatorilor de servicii acreditați în domeniul semnăturii electronice avansate calificate poate fi găsită accesând link-ul www.fisc.md. Menționăm că Î.S. „Fiscsevinform” prestează servicii în domeniul semnăturii electronice avansate calificate. Astfel, dacă doriți să obțineți „Semnătura Electronică Fiscservinform”, accesați portalul www.pki.fsi.md, opțiunea „Comandă semnătura acum” și completați formularul afișat pentru înregistrarea comenzii. Un moment important este că „semnătura electronică Fiscservinform” este livrată GRATUIT pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Pentru detalii privind obținerea semnăturii electronice contactați Centrul de certificare al Î.S. „Fiscservinform” la numărul de telefon 022822 040 sau vizitaţi pagina www.pki.fsi.md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.