Catalogul tematic
Тематический каталог

Dare de seamă fiscală


Articolul 129. Noţiuni
orice declaraţie, informaţie, calcul, notă informativă, alt document, care sînt prezentate sau trebuie să fie prezentate organului fiscal, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A129

20
07 2017
1102

CET 15 обновлена

Министерство финансов аннулировало приказ №56 от 27 марта 2017 г. об утверждении формы декларации физического лица о подоходном налоге формы CET 17, которую планировалось ввести в 2018 году при сдаче отчетности за истекший налоговый год. Это предусмотрено в приказе №102 от 3 июля текущего года, который был опубликован в «Monitorul oficial» 14.07.2017 г.

Вместе с тем, Минфин утвердил новую форму Декларации физического лица о подоходном налоге (форма CET15) и Положение о ее заполнении.
Detalii
17
07 2017
3736

Утверждены сроки представления финансовых отчетов

Министерство финансов Приказом №104 от 4 июля 2017 г., который был опубликован в «Monitorul Oficial» 14 июля, утвердило сроки представления финансовых отчетов за I полугодие и 9 месяцев 2017 г. центральными публичными органами и финансовыми управлениями.

Речь идет о 31-м центральном публичном органе, а также 35-ти финансовых управлениях районов и муниципиев и 18-ти других учреждений (Совет по конкуренции, Служба информации и безопасности, Генеральная прокуратура, Академия наук и пр.)
Detalii
17
07 2017
414

Профучастникам сферы правосудия: изменен приказ ГНС

В пятницу, 15 июля, опубликованы изменения в Положение о порядке выдачи типовых форм первичных документов строгой отчетности, утвержденного Государственной налоговой инспекцией Приказом № 13 от 04.04.2017. Из списка бланков строгой отчетности, которые могли быть затребованы нотариусами, адвокатами, судебными исполнителями и т.д., исключены фактуры и приложения к ним.
Detalii
17
07 2017
450

Codul fiscal stabilește facilitățile pentru rezidenţii parcurilor IT

Proiectul ce prevede completarea Codului fiscal cu un nou titlu — Titlul XImpozitul unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, a fost votat în lectură finală în şedinţa Legislativului din 14 iulie curent.

Proiectul de lege a fost elaborat cu scopul aducerii în concordanţă a actelor normative cu Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, în special a mecanismului de aplicare a impozitului unic rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei stabilit în mărime de 7% din venitul de vânzări, dar nu mai puţin de 30% din cuantumul salariului mediu pe economie prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului respectiv.
Detalii
13
07 2017
1048

Ресторанный бизнес и ритейл просят снизить ставки НДС

Центр политик и реформ (CPR Moldova), Альянс малых иностранных предприятий (FSEA), Национальная ассоциация ресторанов и мест развлечений (MĂR) и Патронатная ассоциация субъектов внутренней торговли (ProBiz) предлагают Министерству финансов изучить возможность снижения НДС на сельскохозяйственную продукцию и услуги предприятий общественного питания с 20% до 8%. Участники рынка предлагают, чтобы этот вопрос был рассмотрен при утверждении налоговой политики на 2018 год.
Detalii
12
07 2017
251

SFS va purta discuţii de conformare cu interpreţii autohtoni

Serviciul Fiscal de Stat atestă o sporire a numărului de conformări a contribuabililor care prestează servicii artistice (muzică, foto, video, dans).
În rezultatul acțiunilor de conformare și verificare a persoanelor care prestează astfel de servicii, în perioada lunilor aprilie-iunie 2017, numărul patentelor valabile a crescut de la 147 la 188 per lună, pentru servicii de foto-video; de la 52 la 131 – pentru deservirea muzicală a ceremoniilor și de la 21 la 45 – pentru deservirea muzicală cu regizarea evenimentelor.
Detalii
11
07 2017
1512

,,Declarație electronică”. Semnătura multiplă

Serviciul Fiscal de Stat a lansat funcționalități noi în cadrul serviciului „Declarație electronică”. Acestea au fost dezvoltate de Î.S. ,,Fiscservinform” și vor permite semnarea și transmiterea multiplă, dar și gestionarea accesului dărilor de seamă fiscale și gestionarea accesului în cadrul serviciului pentru utilizatorii companiei.

Prin funcționalitatea de semnare și transmitere multiplă, fiecare contribuabil (după crearea pachetului de rapoarte fiscale) va reuși să le selecteze pe toate și să le semneze printr-o singură operațiune, iar ulterior, prin același mecanism de selectare, să le transmită printr-un singur click.
Detalii
11
07 2017
564

Изменен формат Отчета о результативности программ/подпрограмм

В «Monitorul oficial» № 229-243 от 7 июля 2017 года опубликован приказ Министерства финансов о внесении изменений в формат Отчета о результативности программ/подпрограмм. Новая форма будет использоваться, начиная с представления отчетности за I полугодие 2017 года.

В частности, речь идет о ряде изменений в таблице 11.2 «Формат представления отчета о результативности» Приказа министра финансов №209 от 24 декабря 2015 года «Об утверждении Методологического руководства по разработке, утверждению и изменению бюджета».
Detalii
11
07 2017
264

Уступка права требования долга

Согласно судебному решению, в пользу SRL “A” предприятие SRL “B” должно оплатить остаток долга в сумме 10591,22 лея, судебные издержки в сумме 7660 леев, пеню в размере 36680 леев, проценты за просрочку в сумме 2840 леев, всего — 57771,22 лея. Предприятие SRL “C” согласно договору уступки, выкупает задолженность SRL “B” (57771,22 лея) всего лишь за 17000 лей. Как правильно сделать проводки SRL “A”? Надо ли выписывать накладную на сумму пени, проценты за просрочку и облагать ли эту сумму налогом?
Detalii