Catalogul tematic
Тематический каталог

Dare de seamă fiscală


Articolul 129. Noţiuni
orice declaraţie, informaţie, calcul, notă informativă, alt document, care sînt prezentate sau trebuie să fie prezentate organului fiscal, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A129

29
05 2017
1616

BIJ 17: новый формуляр расчета налога на недвижимое имущество

В «Monitorul Oficial» от 26 мая опубликован Приказ Государственной Налоговой Службы №108 от 19 мая 2017 г. об утверждении формуляра Расчета по налогу на недвижимое имущество и Инструкции о порядке его заполнения. Новый формуляр будет использоваться, начиная с налогового периода, соответствующего 2017 г. Он заменит действующий типовой формуляр Расчета по налогу на недвижимое имущество BIJ-15.
Detalii
26
05 2017
725

Campania ,,Activează legal – activează în siguranță” . Primele rezultate ale neconformărilor din acest an

Serviciul Fiscal de Stat continuă să desfășoare acțiuni de informare și conformare benevolă a contribuabililor cu privire la aspectele fiscale în desfășurarea activității de întreprinzător de către persoanele fizice. Acțiunea cu genericul ,,Activează legal – activează în siguranță” a reînceput pe 25 mai 2017, se desfășoară pe întreg teritoriul țării și se va încheia la 5 iunie curent.
Detalii
25
05 2017
679

В Налоговом кодексе появится новый раздел

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон об IT-парках, который устанавливает особые правила налогообложения резидентов информационно-технологических парков, а именно – введение единого налога в размере 7% с доходов от продаж. Для реализации этого документа на практике Министерство Финансов разработало пакет поправок в Налоговый кодекс, а также подготовило дополнения в Закон о государственной системе социального страхования и Закон о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования.
Detalii
24
05 2017
96

Сoncurența și ajutorul de stat în Moldova

Proiectul de lege privind Programul național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pe anii 2017- 2020, propus de Consiliul Concurenței și aprobat de Guvern, a fost publicat în Monitorul Oficial din 19 mai 2017. Programul este elaborat în vederea implementării prevederilor din Strategia Moldova 2020 cu privire la concurență şi își propune, drept obiectiv general, să dezvolte mediul concurențial loial în Moldova, prin deschiderea mai mare a sectoarelor economiei către concurență și monitorizarea eficientă a ajutorului acordat de stat.
Detalii
24
05 2017
508

Expiră termenul de prezentare a formelor BASS şi REV-5

Casa Naţională reaminteşte că data de 25 mai 2017 este termenul limită de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5 şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna aprilie 2017.
Detalii
20
05 2017
1298

Comanda on-line a formularelor tipizate

Serviciul fiscal de Stat pune la dispoziția agenților economici un serviciu foarte comod și ușor de utilizat — Serviciul electronic „Comanda on-line a formularelor tipizate”.

Prin intermediul acestui serviciu contribuabilii au posibilitatea de a comanda electronic diapazonul de serii și numere şi de a ridica cantitatea solicitată de formulare tipizate.

Totodată, utilizatorul va primi în regim on-line recipisa privind decizia luată de Serviciul Fiscal de Stat. Menționăm că pentru a utiliza serviciul este necesar să beneficiaţi de nume de utilizator și parolă pe portalul servicii.fisc.md și să dețineți semnătura electronică de autentificare eliberată de către centrul de certificare al Î.S ,,Fiscservinform” sau semnătura digitală eliberată de un centru de certificare acreditat.

Pentru informaţii suplimentare, precum şi pentru realizarea prealabilă a comenzii de achiziţionare a formularelor tipizate şi a blanchetelor de hârtie prevăzută cu însemne de protecție, Vă rugăm să apelaţi la numărul de telefon (022) 822 039.
Detalii
13
05 2017
152

Confirmarea lipsei restanţelor unei ONG

Cum pot obtine un certificat privind lipsa datoriilor unei ONG (organizatie neguvernamentală)?

In conformitate cu prevederile p.9) art.136 al Codului fiscal, Serviciul Fiscal de Stat, la cererea scrisă a contribuabilului, în care se indică destinaţia
Detalii
11
05 2017
175

Aplicarea TVA la prestarea serviciilor de reparaţii de catre rezidenţi în folosul nerezidenţilor

Intreprinderea X prestează servicii de reparație în garanție a tehnicii producatorilor străini, spre exemplu ”ARISTON”, pentru cumparatorii de tehnică — persoane fizice din RM. Cu compania ”ARISTON” lucrăm în baza contractului. Aceste servicii, prestate de către compania X rezidenților, se consideră ca servicii pentru export? Se impoziteaza cu TVA la cota 0? Factura Fiscala se va scrie cu TVA la cota 0?
Detalii