Catalogul tematic
Тематический каталог

Dare de seamă fiscală


Articolul 129. Noţiuni
orice declaraţie, informaţie, calcul, notă informativă, alt document, care sînt prezentate sau trebuie să fie prezentate organului fiscal, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A129

29
03 2017
107

2. (34.4.1) În cazul în care persoana a reflectat date în darea de seamă fiscală în alte rânduri decât cele ce sunt prevăzute de procedura stabilită, urmează a fi aplicate careva sancțiuni asupra persoanei respective?

Contribuabilul este obligat, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, să întocmească şi să prezinte organului fiscal şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, iar conform art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, să achite la buget, la timp şi integral, ţinând cont de prevederile art.7 alin.(5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.
Detalii
29
03 2017
149

Executarea silită. Întrebări și răspunsuri

Care sunt organele abilitate cu executarea silită a obligaţiei fiscale?

În conformitate cu prevederile art. 195 alin. (1) din Codul fiscal executarea silită a obligaţiei fiscale se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Detalii
28
03 2017
802

Unele particularități ale formularelor POLMED17 și EMPOLMED17

Agentul economic are în chirie un teren, unde parcheaza autobetonierele proprii, si dispune de autorizație pentru emisia poluanților in atmosfera. Compania cade sub incidenta Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 281 din 16 decembrie 2016) și este obligată lunar să achite și să prezinte darea de seama POLMED17? Ce este noțiunea «agenți economici de pe teritoriul RM, care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar»?
Detalii
20
03 2017
3744

Выросли штрафы за нарушение правил использования ККМ

В пятницу в «Monitorul oficial» был повторно опубликован Кодекс о правонарушениях, со всеми изменениями и дополнениями, которые вступили в силу с 16 марта. Одним из ключевых изменений стало увеличение размера 1 условной единицы, которая используется при расчете штрафов за правонарушения, с 20 до 50 леев. При этом были скорректированы наказания за большинство правонарушений.
Detalii
27
02 2017
1718

Unele aspecte referitoare la declararea venitului persoanei fizice

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) din CF, una din funcţiile de bază ale inspectoratului fiscal de stat teritorial constituie asigurarea evidenţei integrale şi conforme a contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale, cu excepţia celor administrate de alte organe, precum şi întreprinderea măsurilor pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale.
Detalii
08
02 2017
1867

Despre perioada fiscală pentru care organul fiscal este în drept să verifice onorarea obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit

Care este perioada fiscală pentru care organul fiscal este în drept să verifice onorarea obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit în cazul în care contribuabilul persoană fizică nu prezintă declaraţia cu privire la impozitul pe venit avînd obligaţie de achitare a impozitului pe venit sau prezintă darea de seamă fiscală privind impozitul pe venit cu date neveridice?
Detalii