22
10 2015
1031

Modificări privind informațiile prezentate de către societățile de audit

Societățile de audit vor acumula și prezenta informația privind venitul din vînzări obținut din efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale, inclusiv al celor consolidate de la entitățile de interes public, precum şi de la alte entități, conform prevederilor legislației în vigoare, – o modificare la anexa nr. 1 din Ordinul nr. 61 din 4 iunie 2012 propune pentru consultări publice Ministerul Finanțelor. Necesitatea acestei modificări se explică prin faptul că informația nominalizată este generalizată de către Serviciul de control și verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activității de audit. Această informație va fi pusă în baza elaborării proiectului Legii privind activitatea de audit în redacție nouă, conform prevederilor Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate. Totodată, conţinutul Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit, a fost ajustat la cerinţele de raportare din domeniul auditului, acceptate de practica internaţională. Intrarea în vigoare a modificărilor este preconizată de la 1 ianuarie 2016.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.