09
08 2016
820

Modul de restituire a mijloacelor încasate în urma realizării clădirilor, terenurilor şi vînzarea pachetului de acţiuni

Ministerul Finanţelor informează că prin ordinul nr.98 din 19 iulie 2016 (Monitorul Oficial nr.232-244/1224 din 29.07.2016) au fost operate modificări la ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016 nr. 180 din 12 octombrie 2015. Astfel, mijloacele din realizarea clădirilor, mijloacele din realizarea terenurilor şi mijloacele din vînzarea pachetului de acţiuni în rezultatul privatizării, încasate la bugetul de stat, se vor restitui de Ministerul Finanţelor în baza borderoului documentelor de plată completat de Agenţia Proprietăţii Publice cu informaţii ce ţin de competenţa sa, conform solicitării depuse de beneficiar la Agenţia Proprietăţii Publice, cu anexarea documentelor justificative. Mijloacele enumerate mai sus, încasate la bugetul local, se vor restitui de către autorităţile publice locale, la bugetele cărora au fost încasate.

via | www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.