04
10 2016
810

Moldova Business Week 2016: despre și pentru mediul de afaceri

Astăzi la Chișinău au început lucrările programate în cadrul Săptămânii afacerilor în RM „Moldova Business Week 2016” (MBW). E vorba de mai multe evenimente, orientate spre promovarea imaginii țării peste hotare, precum și stimularea atragerii investițiilor străine în economia națională. Luând cuvântul în deschidere premierul Pavel Filip a spus, că deși MBW are o istorie nu prea îndelungată, dar este de o importanță mare pentru guvern, pentru că pe parcursul acesteia se încearcă a atrage atenția comunității de afaceri internaționale asupra Republicii Moldova. Practic, punem Moldova pe harta investitorilor, demonstrând că vrem afaceri serioase, investiții transparente, nu aranjamente din umbră. Este săptămâna, când vom vorbi cu glas tare despre avantajele de a investi în economia RM, dar şi vom fi gata să vorbim și despre eșecurile la nivel de elaborare a politicilor și de implementare a acestora. Vom încerca să unim mai multe comunități de afaceri, sectorul public cu cel privat, străinii cu autohtonii, proiecte și resurse, oportunități și riscuri, așteptări și experiențe. Situația în Moldova este complicată dar prin coordonarea cu mediul de afaceri, cu societatea civilă putem reuși, a relevat Pavel Filip. Prim-ministru a spus că Moldova promovează insistent un șir de reforme, menite să modernizeze țara și economia. Însă din cauza că schimbările nu au fost făcute la timpul potrivit, reformele solicită costuri suplimentare. Agentul economic trebuie tratat cu cea mai mare atenție și grijă. Pentru că el este sursa primară a creşterii bunăstării populației, deoarece plătește salarii și creează locuri noi de muncă. Noi promovăm insistent această idee în toate instituțiile, care contactează cu reprezentanţii businessul, - a adăugat el. În acest sens prim-ministru s-a referit la reformele, menite să îmbunătățească mediul de afaceri. Printre ele: reglementarea strictă a controalelor de stat, reducerea numărului structurilor cu funcții de control, diminuarea, la prima etapă, cu 25 la sută a actelor permisive eliberate mediului de afaceri și intenția anunțată de a le reduce în jumătate (de la peste 400 la 200), reformele în domeniul vamal. Vicepremierul Octavian Calmîc a spus că în cadrul MBW evenimente vor avea loc nu numai la Chișinău, dar și în teritoriu, în localitățile, unde activează business-centre sau incubatoare de afaceri. O atenție deosebită va fi acordată aspectului, ce ține de finanțarea afacerilor, accesului la banii alocați în proiectele naționale și de cele susținute de donatorii externi. Opțiunea noastră este de a avea un mediu de afaceri și investițional prietenos și sperăm că multe din ideile expuse pe parcursul acestor trei zile să se regăsească în politicile publice elaborate de guvern, a mai spus Octavian Calmîc. Din partea Delegației UE la Chișinău participanții la eveniment a salutat Urszula Pallasz, care a spus că UE acordă asistență Moldovei în implementarea DCFTA, susținând proiecte ce ar spori competitivitatea agenților economici, penetrarea acestora pe piața UE. Inclusiv în domeniul sporirii calității producţiei, ajustării la standardele în domeniul certificării produselor. MBW a continuat cu o ședință în cadrul căreia a fost prezentată situația economică în RM, precum și noua Strategie a de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor, elaborată de Ministerul Economiei. În cadrul evenimentului sunt preconizate prezentări ale cîtorva istorii de succes în afaceri atât de către companiile locale, cât și de către cele cu capital străin, înregistrate în Moldova. Ideea este de a convinge investitorii străini, că acel cadru juridic, care există în Moldova în prezent e unul atractiv pentru lansarea a noi platforme industriale sau alte genuri de activitate antreprenorială. În cadrul MBW, Organizația pentru Dezvoltarea IMM-urilor (ODIMM) va lansa „Proiectul femei în afaceri” și va organiza, pe data de 5 octombrie, Ziua ușilor deschise la Incubatoarele de afaceri din țară. La eveniment participă circa 300 de reprezentanți ai mediului de afaceri din Moldova și din peste circa 20 de state, inclusiv România, Italia, Ucraina, Turcia, Belarus, Qatar, China, Ungaria, Kazahstan, Letonia, Lituania, Federația Rusă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.